‘Het moet nú gebeuren voor de Maasplassen’

13 november 2016

Door Johan Lalieu, wethouder van onder meer economie, toerisme en recreatie, ruimtelijke ordening en duurzaamheid in Maasgouw

Binnen de bestaande wetten en regels natuurlijk. Anders gezegd: we richten onze aandacht niet meer eenzijdig op de mogelijke belemmeringen, we denken mee in kansen en bekijken wat er moet gebeuren om plannen wél gerealiseerd te krijgen. Van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’. Zo starten we in oud-Maasbracht in 2017 met een wijkvernieuwing. Voordat we plannen gaan ontwikkelen organiseren we eerst een ideeënmarkt. We nodigen de mensen uit om binnen de wettelijke kaders samen met ons na te denken over de inrichting van het groen, de wegen en de verlichting.

Een wezenlijk andere houding die ervoor zorgt dat je samen veel meer voor elkaar krijgt dan je aanvankelijk misschien zou denken.

Goede ervaringen met deze manier van werken deden we dit jaar al op in Stevensweert. Het vestingstadje behaalde onlangs zilver bij de verkiezing van ‘Groenste dorp van Nederland’ van de stichting Entente Florale. Een prachtig resultaat waar de inwoners drie maanden lang samen met de gemeente heel hard aan hebben gewerkt. Die inspanningen werden door de landelijke vakjury nog eens extra beloond met het certificaat ‘Groen en Economie’. Laat dat nou net de speerpunten van Maasgouw zijn.

Maasplassen

Met de Maasplassen hebben we goud in handen. Nu wordt het tijd om dat goud in de etalage te gaan zetten. Ik heb sterk het gevoel dat het nu gaat lukken. Waarom? Omdat er ook hier iets wezenlijks begint te veranderen.  De samenwerking in Midden-Limburg is nog nooit zo goed geweest. Grote ondernemers in en om de Maasplassen hebben samen een visie neergelegd voor de ontwikkeling van het gebied. Niet de overheid, maar de sector zelf voert nu namens de regio het woord. En dat is nou precies de kanteling die nodig is om de Maasplassen serieus op de kaart te gaan zetten. 

Ook is door de gemeenten in  Midden-Limburg onlangs een regionaal economisch profiel opgesteld. Uit dit profiel blijkt dat, mede dankzij de Maasplassen, de potentie van de vrijetijdseconomie groot is.    Dit komt door de unieke combinatie van de cultuurhistorie en prachtige natuurgebieden aan de Maas en Maasplassen. De Maasplassen weten, als grootste watergebied in de wijde omtrek, veel bezoekers uit binnen- en buitenland te trekken. Dit stimuleert onze lokale economie en hiervan kunnen we nog meer profiteren. De Maasplassen heeft alles om uit te groeien tot een top- waterrecreatiegebied.  En als het aan mij ligt gaat dat nú ook gebeuren.

Duurzaamheid

Een grote uitdaging die voor ons ligt, is onze gemeente klaar maken voor de toekomst. Hoe zorgen we voor een goed leefklimaat, met evenwicht tussen mens, natuur en economie ?  Wat kunnen we doen om de uitstoot van CO2 terug te dringen?  Ook op het gebied van duurzaamheid bundelen we de krachten met inwoners. Want door nu zorgvuldig om te gaan met onze natuur besparen we niet alleen op kosten,  we zorgen er ook voor dat onze kinderen en kleinkinderen hier straks nog  goed kunnen leven.  En dát is nou precies waar we samen voor gaan.

Dat doen we bijvoorbeeld met ons Zonnepanelenproject,  waarmee we in totaal ongeveer 380 daken gaan voorzien van zonnepanelen. Inwoners  kunnen zich inschrijven voor zonnepanelen, de gemeente doet de rest. We sluiten een lening af met leveranciers, kopen de panelen in en onderhouden ze voor 15 jaar. De gemeente ontzorgt, het voordeel is voor de inwoner. Sterker nog: als de inwoners de kosten van de zonnepanelen  over 15 jaar hebben terugverdiend, profiteren zij nog minimaal 10 jaar van een lage energierekening.

Nautische boulevard Wessem

In onze waterrijke gemeente hebben we veel bedrijvigheid die aan het water gerelateerd is. Deze bedrijvigheid willen we de ruimte geven. Zo gaan we in de Mauritshaven in Wessem de komende jaren samen met ondernemers bouwen aan de Nautische Boulevard.  Het is de bedoeling, dat de pleziervaart in de Maasplassen hier alles kan vinden wat nodig is om met plezier te kunnen varen: ligplaatsen, stalling, onderhoud, reparatie, renovatie, koop en verkoop. Vergelijkbaar met het concept van een meubelboulevard. Met een vloot van meer dan 7.500 boten  in de Maasplassen is die behoefte zeker aanwezig.  Dat blijkt ook uit de eerste succes die we boeken. Zo gaat een ondernemer zijn bedrijf geheel omvormen naar een vernieuwend Nautisch concept.  Dit soort ondernemerschap steunen wij  van harte! Iedereen die kansen ziet, roepen we op om zich bij ons te melden. Alleen samen kunnen we namelijk onze ambitie voor de haven van Wessem realiseren.

Foto: Wethouder Johan Lalieu bespeurt een kanteling in Maasgouw.