Zwarte Piet, wie kent hem niet, maar waar komt die eigenlijk vandaan?

13 november 2016

Door Luc Kusters

Hier, vele eeuwen voor onze jaartelling,  ontstond het begrip goed en kwaad.  De goddelijke en menselijke tegenstelling in één. Als aardse “Godheid” van de Perzische godheid Ahura Mazda, ontstond Mythras, strijder voor het goede.

Vanuit de Perzen kwam dit gedachtengoed onze kant op en werd door de Bijbelschrijvers vertaald in de Bijbel. Met God de vader aan het hoofd als de “goede” god en Jezus als zijn plaatsvervanger op aarde. Ahriman,  de thanatos van de mens en van de Perzen, is naderhand de duivel geworden. De vijand van de RK kerk.

Een van de drie Wijzen uit het oosten die bij de geboorte van Jezus aanwezig waren, was een Pers (Moor), een donkere man, die grote indruk maakte door zijn huidskleur. In de katholieke traditie speelt dit gegeven lange tijd een grote rol:  In Thorn had later een van de stiftdames een Moor in haar gevolg. Chique nietwaar?!
De Kerk, lees het Vaticaan, heeft heel veel van Mythras overgenomen. Dat gebeurde na het vernietigen van de Mytraea, de initiatieruimten voor de deelnemers.  De kerk heeft de traditie van Mythras vervolgens simpelweg aangepast aan onze cultuur, lees hersenen. Zo gaat dat, wanneer er veel kruis-bestuiving plaatsvindt.
 
De Perzische Ahriman werd de kerkelijke duivel,  naderhand uitgebeeld als Zwarte Piet. Dit gebeurde voor het gewone volk. Schoorsteen, vuur, zwart, witte tanden, de zak om kinderen in te stoppen enzovoorts zijn zeker voor kinderen angstaanjagend...maar...dan komt de Redder,  Goedheiligman Sinterklaas. Een evenbeeld van de bisschoppen met Mijter (mijter komt van Mythras)  een blanke man, zoals de God van de kerk en “liefdevol”.
Kinderen en wij volwassenen  zijn bang voor de duisternis...het zwarte in ons zelf  - en dan komt de redding… de verlossing…. de bisschop van de RK kerk.

Als riedel: het Sinterklaasfeest met de zwarte roetman ( overblijfsel van de Perzische vuurrites, en Zoroaster)... Spannend… ben ik stout??? Angst...maar dan komt de Sint en is alles weer oké. Daarna het hoogtepunt: de geboorte van het licht, lees Jezus… (overgenomen van Mythras) en uiteindelijk heeft tijdens het vroegere heidense lichtfeest,  God ( lees de Kerk) gewonnen en is er totale vrede (vreten) op aarde… pffff. Het zwarte is ausradiert/verslagen.
 
Afsluitend: gezien de historie van Zwarte Piet,  die kinderen wegstopt in een zwarte zak (symbool voor de eigen, duistere zoektocht) was het eigenlijk onder meer Bisschop Gijsen van Roermond, die verkleed was als Sinterklaas, of Sinterklaas die verkleed was en nog is als Bisschop Gijsen, waar de kinderen bang voor moeten zijn.  Gezien het seksueel misbruik van deze bisschop en velen van zijn organisatie, lees de vatikaanboys.

Zie Wikipedia o.a. Ahura Mazda. Wikipedia: Het woord ahura of asura betekent in het proto-Indisch duivel terwijl sura een goed hemelwezen is. Bij de Perzen verwisselden de betekenissen. Bij hen betekende het woord deva(s) (dios, deus, theos) duivel en dit woord kwam via de Semieten (Bijbel) terecht in het Westen.

Foto ANP