Spoedeisende hulp en huisartsenpost vanaf vandaag samen in Spaarne Gasthuis

15 june 2016
Hoofddorp

De huisartsenpost (HAP) had tot vandaag nog een eigen plekje bij het ziekenhuis aan de Spaarnepoort, aan de voorzijde van het gebouw. Bestuursvoorzitter van het Spaarne Gasthuis Peter van Barneveld, directeur van de huisartsenpost Marijke ’t Hart en het hoofd van de spoedeisende hulp Paul Comanne zijn vanmiddag aanwezig bij de officiële opening van de vernieuwde HAP.

De hiervoor verbouwde spoedeisende hulp (SEH) heeft nu twee lange gangen met een centrale wachtruimte.„Om de verhuizing mogelijk te maken is de SEH grondig verbouwd, zodat er nu twee gangen zijn: één voor de HAP en één voor de SEH”, zegt Manja Tijssens, woordvoerder van het ziekenhuis.

„De gangen liggen achter een gezamenlijke wachtruimte, waar patiënten ontvangen worden. De inrichting van de wachtruimte is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van stichting Dada die zorgde voor een kindvriendelijke uitstraling.” Als kinderen lang moeten wachten hebben ze wat afleiding en kunnen ze spelen met een houten keukentje of boekjes lezen. In de wachtruimte zijn twee loketten, naast elkaar, waar mensen zich kunnen melden. Tijssens: „Het telefoongedeelte van de HAP is afgescheiden, zodat telefoongesprekken vertrouwelijk afgehandeld kunnen worden. De gangen liggen parallel aan elkaar en staan met elkaar in verbinding door dwarsgangen. Snel overleg tussen eerste hulp artsen, specialisten en huisartsen is daardoor mogelijk.”

De voorbereiding duurde bijna twee jaar en de verbouwing een jaar. Ondertussen bleef de SEH open voor alle patiënten, terwijl een groot gedeelte van de ruimtes zijn aangepast. De samenvoeging van de twee afdelingen is in het kader van een landelijke ontwikkeling om huisartsenposten en SEH bij elkaar onder te brengen. Op de SEH melden zich geregeld patiënten die heel goed door de huisarts behandeld had kunnen worden. Ook verzekeraars en de overheid sturen aan op een betere scheiding tussen acute medische zorg die de huisarts kan uitvoeren en de acute zorg die de spoedeisende hulp kan bieden.

„In het weekend en doordeweeks na 17.00 uur kunnen de mensen de HAP bellen. De triagiste, een speciaal daarvoor opgeleide doktersassistente van de HAP verwijst, als daar een indicatie voor is, meteen door naar de spoedeisende hulp.”

De huisartsen en specialisten weten nu al wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Ze werken al lang met elkaar samen. „Specialisten en huisartsen werken vanuit hun eigen vakkennis. Ze nemen elkaars werk niet over, maar vullen elkaar aan, overleggen met elkaar en zorgen op die manier dat de patiënt op de juiste plek terecht komt en goed geholpen wordt. Het voordeel van de nabijheid bij elkaar is dat er onderling ook makkelijker even overlegd kan worden en daar kan je beiden van leren.”

Drukte
Met de verbouwing van de SEH is rekening gehouden met de toenemende drukte. „Als het goed is wordt de verdeling anders. Een groep patiënten hoeft niet meer behandeld te worden door de SEH, maar kan gezien worden door de huisartsenpost. Daar is bij de inrichting over nagedacht. De huisartsen zullen meer kamers krijgen om patiënten te kunnen zien. Er is een grote wachtkamer en er is een extra huisarts per dienst. Te verwachten is dat door de samenwerking van de HAP en SEH er efficiënt gewerkt kan worden en onnodig overleg of onnodig vervoer voorkomen kan worden.”

Comanne: „In het traject van verbouwing en voorbereiden van de samenwerking hebben de beide organisaties elkaar nog beter leren kennen. Om dit proces positief te voltooien is er veel onderling contact geweest. Met als resultaat de start van de gezamenlijke post.”
’t Hart: „Wij verwachten dat de patiënt sneller op de juiste plaats is, voor adequate hulp.”