Harde taal burgemeester Smit over brandbrief Beachclub Loosdrecht

30 april 2016
Loosdrecht

In een uitnodigingsbrief aan alle gemeenteraadsleden meldt Sandra Groeneveld namens de beachclub aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk en Barkaris al jaren bezig te zijn om een Drank- en horecavergunning te verkrijgen. Maar 'na vele pogingen' hebben zij en haar team het idee bewust te worden tegengewerkt en er geen enkel begrip is voor de situatie. 'Wij zijn ten einde raad. Wij hebben fors geïnvesteerd in een prachtige locatie, een aanwinst voor Loosdrecht en hebben op basis van klachten uit het verleden onze bedrijfsvoering aangepast.'

Beachclub Loosdrecht is momenteel dicht, volgens Groeneveld om dat de aanvraag voor een vergunning 'onterecht buiten behandeling' is gesteld. Zij noemt daarin de naam van een gemeenteambtenaar met wie door miscommunicatie en aannames van beide kanten een 'scheve verhouding' zou zijn ontstaan. 'Wij willen heel graag ons bedrijf ten dienste stellen aan de inwoners van Loosdrecht, hebben een prachtige dag gepland staan voor gehandicapte kinderen en staan te trappelen om open te gaan.'

In een zogenaamd 'feitenrelaas' heeft Smit een geheel ander verhaal. Hij geeft aan dat Barkaris B.V. (het overkoepelend orgaan van onder meer De Bolder, Watersportcentrum Barkaris, Bar Bistro De Bolder én Beachclub Loosdrecht) sinds eind 2012 al zes aanvragen Drank- en horecawet voor de horeca activiteiten indiende, maar deze aanvragen altijd onvolledig waren of onduidelijk was welk rechtspersoon de aanvrager was. 'Overigens voldeed de inrichting ook niet aan de inrichtingseisen', aldus de burgemeester.

En dat de bachclub nu dicht is in een eigen keuze, vervolgt Smit. Hij benadrukt dat zodra er alcohol geschonken zou worden in de zaak daartegen wordt opgetreden. Coulance is volgens hem - nu meerdere aanvragen zijn afgewezen - niet meer aan de orde. Bovendien heeft Barkaris B.V. een aantal bouwwerken en verbouwingen gerealiseerd zonder de noodzakelijke omgevingsvergunningen - tevens is een stuk water gedempt zonder vergunning - en tevens zijn er klachten over geluidsoverlast van omwonenden. Smit: 'Het betrof hier bijvoorbeeld het maken van muziekgeluid in de open lucht.'

Smit meldt tot slot dat er tussen de gemeenten en het bedrijf meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden, 'gericht op oplossingen dan wel handhaving'. Daarbij waren telkens (om miscommunicatie te voorkomen) aan beide kanten dezelfde personen betrokken. Smit noemt het 'betreurenswaardig' dat in de brief van de beachclub de naam van een ambtenaar wordt genoemd. 'Duidelijk moge zijn dat de werkzaamheden van de medewerkers onder onze bestuurlijke verantwoordelijkheid plaatsvinden', aldus de burgemeester. 'Met mevrouw Groeneveld heb ik overigens nog niet eerder contact gehad en ook de door haar te organiseren activiteit voor gehandicapte kinderen was mij niet bekend.'