Al 3000 krabbels 'tegen' fusie met Hilversum

23 april 2016
Ankeveen

Dat hoge aantal is met name te danken aan de handtekeningenformulieren die huis-aan-huis zijn verspreid. Het resultaat is tot dusver 1700 handtekeningen. De online handtekeningenactie, die in februari was gestart, heeft al ruim 1300 handtekeningen opgeleverd. 'De petitie loopt nog een aantal weken, dus dat belooft een prachtig eindresultaat te worden', aldus Frank Senteur van Wijdemeren2020.

Of Wijdemeren straks gaat fuseren is nog lang niet zeker. Momenteel vindt er een bestuurskrachtmeting plaats waarin de provincie Noord-Holland bekijkt of de Gooise gemeenten zelfstandig kunnen blijven of moeten fuseren. De actiegroep is bang dat de fusie in de wandelgangen al definitief is en wil voordat het resultaat van die bestuurskrachtmeting bekend is, duidelijk maken dat de burgers van Wijdemeren een fusie met het 'stadse' Hilversum absoluut niet zien zitten.

Van de bezorgers van de handtekeningenformulieren heeft Wijdemeren2020 onder meer gehoord dat een zeer oude bewoonster van een seniorencomplex spontaan helemaal naar de voordeur kwam om het getekende formulier af te geven. 'Zo fel gebrand was ze tegen de fusie', aldus Senteuur. 'Een andere loper vertelde dat mensen spontaan naar buiten kwamen en de straat overstaken, wapperend met het ingevulde formulier, toen ze de 'groene hesjes' door de wijk zagen lopen. Een heer in Loosdrecht zei: 'Ik ben al 'vluchteling' hier in Wijdemeren. Ik kom namelijk uit Hilversum. En nee, nee, ik wil niet terug. Waar kan ik tekenen?''

En dus concludeert Wijdemeren2020 dat een mogelijke herindeling leeft bij de inwoners. Immers, anders levert de actie geen 3000 handtekeningen op. 'Opvallend weinig mensen willen hun handtekening niet zetten', constateert Senteur. 'De bewoners van Wijdemeren vinden het prima om zelfstandig te blijven en als er al sprake zou moeten zijn van een fusie dan in ieder geval niet met Hilversum.'