Commissaris Remkes op bezoek bij gemeenteraad

22 april 2016
Hoofddorp

Remkes heeft een lange bestuurlijke ervaring, hij is onder andere minister van Binnenlandse Zaken geweest. Hij heeft een wat monotone stem, een beetje krakerig, af en toe onderbroken door een rokerskuchje, maar wie zich door zijn geruststellende stemgeluid en grote gezag niet in slaap liet sukkelen, kon een paar duidelijke uitspraken noteren.

Fusie
Over de opheffing van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zei Remkes dat de provincie zich daar in dit stadium nadrukkelijk niet mee bemoeit, om het proces niet te verstoren. 'In juni komt dat proces tot een einde en dan moet de uitkomst getoetst worden aan het provinciaal beleidskader waarin onder andere het regionaal draagvlak een belangrijk element is.'

Samenwerking
Over regionale samenwerkingsverbanden waar wethouders van de deelnemende gemeenten het bestuur vormen: 'Mijn schrikbeeld is dat een zorgvragende burger bij een raadslid aan de bel trekt die dat aan de wethouder voorlegt die dan zegt: 'ik heb gevochten als een leeuw, maar het besluit is nu eenmaal genomen'. Dat beeld tast het vertrouwen in de lokale besluitvorming aan. Maar het zijn keuzes die de raad zelf maakt. De raad zou eens een keer op zijn strepen moeten staan. Ik zie maar weinig dat raadsleden wethouders verantwoording vragen voor wat hij of zij daar heeft uitgespookt.'

Participatie
Over de uitvoering van burgerparticipatie kregen de volksvertegenwoordigers een veeg uit de pan. 'Het is jammer om van de deskundigheid van burgers geen gebruik te maken, er is veel deskundigheid in de samenleving. Maar je moet het dan wel loslaten en geen verwachtingen wekken die je later niet waar kunt maken.' En: 'Het voorzieningenbeleid (tussen gemeenten, red.) gaat uit elkaar lopen, dat is de consequentie.'

Duinpolderweg
'Als het gaat om infrastructuur zijn er veel verschillende belangen. Soms is het hemd nader dan de rok, als je er woont, dan ben je tegen. Maar macro gezien zijn er andere belangen: economisch perspectief, verkeersafwikkeling. Ik schat in dat het niet tot een vrijwillige planologische inspanning zal komen. Dan zal de naaste hogere overheid maar een aantal knopen doorhakken.' Dat zullen dan de provincies Noord- en Zuid Holland zijn.

Windmolens
Remkes verdedigde het provinciaal beleid over windmolens door naar het coalitieakkoord in de provincie te verwijzen. 'De politieke discussie heeft tot een structuurvisie geleid en die is in een structuurverordening neergelegd. Dat geeft één ruimtelijk regime voor de hele provincie. Ik zou trouwens voor Haarlemmermeer eerst focussen op zonne-energie.'