Wijdemeren verklaart de oorlog aan overhangende beplanting

22 april 2016

Dat schrijft burgemeester Martijn Smit aan de gemeenteraad. Wie na twee waarschuwingen - na de tweede heeft de geadresseerde 28 dagen de tijd om maatregelen te nemen - nog niks heeft gedaan, kan een boete verwachten van 100 euro per week, met een maximum van 400 euro. Wanneer er dan nog niets is gedaan, gaat de gemeente over tot het toepassen van bestuursdwang. Dit houdt in dat de gemeente zelf de beplanting terugsnoeit tot een 'acceptabel' niveau. De rekening is dan voor de overtreder.

Smit geeft in die brief aan dat het verboden is beplanting te hebben op zodanige wijze dat het verkeer niets meer ziet of er op andere wijze gevaar ontstaat. Echter handhaving op het verbod vond in Wijdemeren - met 7700 hectare de grootste gemeente in de Gooi- en Vechtstreek - eigenlijk nauwelijks plaats, schrijft de burgemeester. 'Hierdoor is op circa 150 locaties de situatie dusdanig uit de hand gegroeid waardoor hinderlijke en gevaarlijke situaties zijn ontstaan.'

De maatregelen zijn ook het gevolg van de zogenaamde 'toegankelijkheidsnorm' die vanaf 1 januari volgend jaar ingaat. Daarin wordt van gemeenten verwacht dat zij maatregelen nemen om in de fysieke leefomgeving beperkingen te voorkomen. 'Bijna één op de vijf volwassenen heeft te maken met een fysieke beperking', aldus Smit. 'Verwacht wordt dat door de toenemende vergrijzing het aantal volwassen in onze samenleving met een fysieke beperking zal toenemen. Deze doelgroep is veelal aangewezen op het gebruik van hulpmiddelen (b.v. rollator, scootmobiel) om zich voort te bewegen. Overhangend groen beperkt veelal de ruimte om veilig en ongehinderd gebruik te maken van voet- en fietspaden.'

Het overhangend groen is ook voor veel burgers van de plassengemeente een crime. Het zogenaamde Klant Contact Centrum krijgt regelmatig klachten - met name in het groeiseizoen - over de openbare ruimte. En van alle meldingen in 2015 bezet overlast door overhangend groen - achter meldingen over het snoeien van bomen - de tweede plaats. Smit: 'Gezien de risico's is het van belang de structurele overlast door overhangend groen op te lossen.'

Omdat de gemeente tot nu toe niet handhavend heeft opgetreden, wil de gemeente de gebruikers en/of eigenaren ruimschoots de gelegenheid bieden de overlast weg te nemen. Het groeiseizoen 2016 wordt gebruikt om belanghebbenden te informeren en indien nodig te adviseren, schrijft Smit. In situaties waar structureel ernstig overhangend groen is, worden de bewoners/gebruikers van het perceel uitgenodigd voor een informatie- en adviesbijeenkomst.

De burgemeester denkt dat met deze maatregel 75 procent van de structurele overlast in het groeiseizoen 2016/2017 wordt opgelost. 'Op de overblijvende 25 procent (ongeveer veertig situaties) zal vanaf het groeiseizoen 2018 handhavend opgetreden moeten worden. Dit vraagt om incidenteel extra en specialistische capaciteit, waarvoor in de begroting 2017 een krediet zal worden opgenomen.'