Meer problemen met Wet Langdurige Zorg in Amstelveen

13 april 2016
Amstelveen

Het gaat hierbij om negen inwoners uit Amstelveen en twee mensen van buiten de gemeentegrenzen. Op 21 maart stuurde wethouder Herbert Raat (Zorg) een brandbrief aan VVD-Kamerlid Sjoerd Potters. Hierin vroeg hij om hulp bij een Kafkaiaanse situatie in Amstelveen. De familie Woudstra betaalde per 2016 een bedrag van 701,80 euro voor zorg waar zij geen gebruik van maakten. Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze situatie inmiddels opgelost. Staatssecretaris Van Rijn heeft daarover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nu blijkt dat nog meer inwoners in een vergelijkbare situatie verkeren. De gemeente is hierover in contact met het ministerie. Aangezien het om landelijke wetgeving gaat, en de gemeente niet over de benodigde informatie beschikt, is afgesproken dat de gemeente alle binnengekomen meldingen aan het ministerie doorgeeft. Voorwaarde is wel dat betreffende personen dit ook willen. Het ministerie onderzoekt dan of ook voor deze inwoners een oplossing mogelijk is.

'Het bleek dat de situatie bij de familie Woudstra geen op zichzelf staand geval was,' aldus wethouder Raat. 'We hebben tot nu toe al van meerdere vergelijkbare situaties in Amstelveen gehoord en wie weet hoeveel inwoners er nog buiten onze gemeentegrenzen tegen dit probleem aanlopen. Het ministerie heeft de situatie bij de familie Woudstra snel en adequaat opgepakt. Gelukkig heeft het ministerie de toezegging gedaan ook een oplossing te zoeken voor de andere inwoners die tegen deze problematiek aanlopen.'