Raad doet beroep op burgemeester Mans: 'Deze crisis is door u en niemand anders te kantelen'

08 april 2016
Castricum

De ambtenaren konden hun werk niet goed doen omdat zij te maken kregen met 'wethouders die afwijkende standpunten innemen ten opzichte van het college en van elkaar.' De burgemeester heeft die brief echter niet met het college gedeeld.

Wethouder Leo van Schoonhoven reageerde furieus toen hij donderdagavond de brief onder ogen kreeg. "Het had een totaal andere wending gegeven. Wij zaten te praten over het Dierenduintje met drie konijntjes waarvan er één een hangend oortje heeft. (Er werd in het college een halfuur gesproken over de vraag of vijfhonderd euro voor het Dierenduintje geen precedentwerking zou scheppen, oftewel: zouden de bejaarden in Akersloot dan ook een konijntje willen, vertelde Van Schoonhoven eerder op de avond al, redactie). Maar deze brief kreeg ik niet te lezen. Dit is een dramatische brief, die we niet mogen bagatelliseren. De informatie in de krantenstukken, die als moddergooien werd betiteld, wordt in deze brief bevestigd."

Leed besparen

Het betoog van Van Schoonhoven kwam nadat verschillende fractievoorzitters uit het 'linker blok' Mans eerder op de avond ook al hadden opgeroepen om 'handelend op te treden'. Zij vroegen Mans om alsnog een rol als mediator op zich te nemen. Een van de opties die werden genoemd, is om de twee akkoorden die er nu liggen in elkaar te schuiven, en deze collegeperiode af te laten ronden door de twee zittende en goed functionerende wethouders (Leo van Schoonhoven en Ans Pelzer), aangevuld met twee wethouders, eventueel van buiten af, die aan het op te stellen profiel voldoen. "Daarmee kunnen we veel wachtgeld en persoonlijk leed besparen" aldus Marjo Husslage (SP). Ook Dave van Ooijen (PvdA) en Hannie Lutke Schipholt (GroenLinks) pleitten voor een afspiegelingscollege. Dit vanwege de grote opgaven in BUCH-verband waar de gemeente voor staat. "Geen van de beoogde wethouders heeft bijvoorbeeld kennis van het sociale domein." Volgens Marcel Steeman (D66), één van de beoogd wethouders in de nieuwe coalitie die het nog zittende tweetal juist naar huis wil sturen, hoeft dat laatste overigens geen probleem te zijn, zo gaf hij na afloop van de vergadering aan. "Drie van de nieuwe kandidaten hebben een landelijk partijnetwerk achter zich. En wat wachtgeld betreft, daarvoor zijn gewoon reserveringen gemaakt."

Positie Mans

Het debat wordt maandag vervolgd. Na een schorsing kwam GroenLinks-raadslid Aart Waterman namens de gemeenteraad met een korte verklaring. "De spanning en vermoeidheid gaan ons nu parten spelen. We stellen een de-escalatieperiode voor; het is niemands bedoeling geweest de positie van de burgemeester ter discussie te stellen."