Raad van State vernietigt natuurvergunning voor mountainbikeroute

31 march 2016
Schoorl

De provincie Noord-Holland heeft volgens de Raad onzorgvuldig gehandeld bij het verlenen van de natuurvergunning aan Staatsbosbeheer. Mogelijk zal de provincie een uitgebreid natuuronderzoek moeten doen om te zien of de beschermde natuur ernstig wordt aangetast. De provincie vond zo'n onderzoek eerder niet nodig.

Kaart

Volgens de Raad is de routekaart voor het nieuwe parcours niet gedetailleerd genoeg. Daardoor is niet gegarandeerd dat de route buiten de zwaar beschermde natuur blijft. Daarnaast kan de route op een aantal plaatsen breder worden dan tachtig centimeter. Bij het verlenen van de vergunning is de provincie uitgegaan van een maximale breedte van tachtig centimeter voor de beoordeling van mogelijke schade aan de natuur.

Beschermde natuur

De door de provincie vergunde route loopt op een aantal plaatsen vlak langs beschermde natuur. Verder constateert de Raad dat een nieuw deel van de route zonder meer door een gebied loopt met grote natuurwaarden. Juist vanwege die natuurwaarden heeft het gebied een Europees beschermde status gekregen.

Door het oordeel van de Raad zal het waarschijnlijk nog lang duren voordat de vernieuwde mountainbikeroute in gebruik kan worden genomen.