Gratis zak compost bij Meerlanden

17 march 2016

Tijdens de actie kunnen deelnemers ook een eigen moestuin voor een jaar winnen. Wie dat wil kan zich online aanmelden, tijdens het uitreiken van de zakken compost is een instructie verkrijgbaar.

Milieustraat
Inwoners van Haarlemmermeer kunnen van 9.00 tot 16.00 uur terecht in de milieustraat aan de Aarbergerweg 41 in Rijsenhout. Ook op industrieterrein Spoorzicht (aan de Gersteweg 14) wordt compost uitgedeeld. Daar kan men van 9.00 tot 12.00 uur terecht.

Wie een zak compost komt halen, moet zich wel kunnen identificeren.