PactCafé Betaalbaar Wonen

29 february 2016
Aalsmeer

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur en toegang gratis.

Om iedereen zonder al te lange wachttijd betaalbaar en prettig te laten wonen, is meer nodig dan het inzetten op doorstroming. Een van de mogelijkheden die Pact Aalsmeer voor ogen staat is het klein wonen. Minder materiaal, minder bouwkosten en dus betaalbaarder. En aan betaalbare woningen is behoefte.

Er zijn redenen te over om klein te willen wonen en voor de bouwwereld om klein te moeten bouwen. De bevolkingssamenstelling verandert, de gezinsgrootte wordt steeds kleiner en het aandeel alleenstaanden groeit. Ook de manier van leven verandert. Minder geleefd door verplichtingen, verantwoordelijkheden en bezit, maar meer bepaald door de echte vrijheid om een eigen manier van leven én wonen in te richten. Elke extra kamer in een huis is uiteindelijk een extra belasting voor het milieu betekent: in bouwmaterialen, energieverbruik en inrichting.

Woonpioniers

Woonpioniers Arthur van der Lee (Mixed Media Artist) en Daniël Venneman (Architect) zullen wat vertellen over hun onderneming en de producten & projecten die zij maken en organiseren. Vervolgens zullen zij een wat bredere kijk geven op de (on)mogelijkheden van Tiny Housing in Nederland. Zij zijn nauw betrokken bij de BouwEXPO Tiny Housing die door de gemeente Almere wordt georganiseerd.

Container

Een andere mogelijkheid is het wonen in een container. In Nederland nog een redelijk nieuw begrip, maar internationaal wordt deze nieuwe vorm van architectuur een trend die langzamerhand ook naar Nederland is overgewaaid. Het is een stuk goedkoper en sneller dan de traditionele manier van bouwen, ze zijn oersterk, gemakkelijk te transporteren, bestand tegen allerlei weersomstandigheden én makkelijk te stapelen. Het is bovendien duurzaam, ze kunnen makkelijk naar elders worden getransporteerd voor een tweede leven. De sociale woningbouw schiet tekort en het is niet voor niets dat wooncontainers worden ingezet voor het huisvesten van studenten, starters, vluchtelingen en statushouders. Rienk Postuma van woonstichting de Key zal aan de hand van startblok Riekerhaven nader ingaan op de vele aspecten van het huisvesten van verschillende doelgroepen in containerwoningen.