Aanleg natuurspeeltuin in Nieuwkoop

22 february 2016
Nieuwkoop

Het ontwerp is gereed en met de gemeente, buurtbewoners en belanghebbenden besproken. In de speeltuin komt er voor de kinderen een trapveldje, stapstenen pad, klimeiland, boomstammenpad, wilgentunnel, wigwam op eiland en kruip-door-sluip-door. Het aan te leggen pad en de ruimte tussen het pad en de Elleboogvaart zijn toegankelijk voor hondenbezitters. Er komen natuurlijke oevers en een grote verscheidenheid aan bloeiende bomen en planten.

Als voorbereiding op de werkzaamheden heeft de gemeente Nieuwkoop ruim twintig bomen verwijderd die op het terrein stonden. Deze bomen bleken in slechte conditie. De gekapte bomen hergebruikt IVN in de natuurspeelplaats. De bedoeling is begin maart te starten met de aanleg van de natuurspeelplaats. Duur van de werkzaamheden is begroot op vier tot zes weken. In mei hoopt het IVN de speelplaats officieel te openen.