Verlaten Oude Haven in Hilversum wordt 'moderne stadshaven'

10 february 2016
Hilversum

De tijden dat alleen Sinterklaas één keer per jaar in de Oude Haven lijken daarmee verleden tijd, tot blijdschap van zowel Hilversum als Wijdemeren. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Hilversum stelt de gemeenteraad voor om 'het moderniseren van de Oude Haven', zoals burgemeester Pieter Broertjes verwoordt, de komende jaren in drie fases uit te voeren en voor de eerste fase 35.000 euro beschikbaar te stellen. Die eerste fase, dit jaar, is de realisering van aanlegvoorzieningen voor sloepen in de Oude Haven gepland en kost bij elkaar een ton. Naast Hilversum betalen ook de provincie Noord-Holland (40.000 euro) en de Regio Gooi en Vechtstreek (20.000 euro) mee.

Het voorstel komt voort uit een door de gemeenteraad breed gesteunde motie van Anne S. de Jong van D66 om de toegankelijkheid van de Oude Haven te verbeteren voor recreatievaart. In overleg met de Loosdrechtse watersportondernemers en de Hilversumse ondernemers en bewoners rond de Oude Haven zijn de kansen van 'een open Oude Haven' verkend en in kaart gebracht in het Wenkend Perspectief'. Dat heeft nu geleid tot een voorstel van B&W waaruit volgens De Jong blijkt dat 't Gooi niet alleen 'mooi groen' maar ook 'mooi blauw' kan zijn. Bovendien wordt de Oude Haven met de plannen volgens hem 'echt een stadshaven' en geldt het niet meer als hangplek.

De plannen worden de komende jaren - tot 2019 - gefaseerd uitgevoerd. Dat heeft te maken met de complexiteit van enkele voorgestelde maatregelen. Met name het aanpassen van de Zuidersluis in de tweede fase wordt een klus en gaat veel geld kosten. Het betreft een sluis met een monumentale status, beperkte doorvaartdiepte en zeer beperkt bedieningsregime. Daarom is het meest logische scenario om dit obstakel elektrisch bedienbaar te maken zonder de doorvaartdiepte aan te passen, vinden B&W.

De totale kosten daarvan bedragen ongeveer een half miljoen, is de verwachting. Wel geven B&W in het voorstel aan dat de provincie eerder zou hebben toegezegd 70 procent van dat bedrag te betalen als de overige partijen zorg dragen voor de financiering voor de rest van het budget (1,5 ton). Een tweede kostenpost is het ophogen ban de brug aan de Burg. J.H. Burgerlaan (een ton).

Naast de complexiteit van enkele voorgestelde maatregelen biedt het gefaseerd uitvoeren van de plannen mogelijkheden om op het succes te anticiperen: blijven die achter of zijn ze juist succesvoller. Daarnaast kan Hilversum op deze manier met meerdere partijen afspraken maken over de financiering. Het Wenkend Perspectief gaat uit van 800 bootjes in de Oude Haven per jaar.