De Tonne wordt integraal kindcentrum

28 january 2016
Abbenes

De christelijke basisschool De Tonne, ooit begonnen als de Mr. Pieter Boekelschool, werd 5 jaar geleden compleet gerenoveerd. Met nog maar 57 leerlingen staat een deel van het gebouw leeg.

Zonde
'Die leegstand is zonde', zegt van directeur Adrienne van Beinum, 'terwijl er zoveel kinderen naar scholen buiten het dorp gaan, omdat er hier geen naschoolse opvang  is.'

'Nu we verbreden tot kindcentrum en gaan samenwerken met Babino worden we één team onder één noemer voor kinderen vanaf baby tot eind groep 8. Dat is heel fijn voor alle ouders die beide werken. Alles komt nu bij elkaar. Vriendjes en vriendinnetjes zijn altijd in de buurt en zo proberen we samenwerking te zoeken met het hele dorp.'

Instromen
Uit onderzoek is gebleken dat er in het kleine dorp genoeg kinderen zijn die kunnen instromen. Het is niet de bedoeling dat het een heel grote school wordt. Het kleine team kent alle kinderen, de kinderen kennen elkaar.

De kleinschaligheid, met een groot schoolplein en een mooie buitenruimte, wordt als heel fijn ervaren. 'De kern is goed onderwijs leveren en dat ieder kind in zijn eigen dorp naar school kan gaan.'

Bibliotheek
Stap voor stap zal worden bekeken hoe dit kindcentrum verder in te richten. 'Het mooiste is als er in de overige leegstand iets anders komt. Activiteiten voor oud-leerlingen en ouderen bijvoorbeeld. Er is hier geen bibliotheek meer, maar het is leuk om de collectie boeken op school uit te breiden met boeken voor volwassenen.'

'Zo dicht bij het onderwijs kunnen we samenwerken met jong en oud en van elkaar leren. Misschien is er samenwerking mogelijk met een vrijwilligersorganisatie en kunnen we uitgroeien tot een multifunctioneel centrum. We gaan kijken hoe we het beste onze weg daarin kunnen vinden. Eind mei hopen we te starten met de naschoolse opvang.'