Stationsgebied Hilversum ondergaat metamorfose [video]

09 december 2015
Hilversum

Door de digitale bewegwijzering, videoschermen met nieuws en activiteiten, evenementen en mooie plekjes om tot rust te komen, moet de treinreizigers merken dat ze zijn aangekomen in de Mediastad, meldt wethouder Wimar Jaeger van Economie: 'Het station is de belangrijkste entree naar de stad. Met de ambitieuze visie verandert het plein in een aantrekkelijk verblijfsgebied als ingang naar het centrum.'

Nieuwe tunnel
Ook zijn er grootse plannen met de Schapenkamp. Die is straks niet alleen tweebaans, er komt ook een tunnel ter hoogte van het oversteekgebied vanaf het plein richting de Leeuwenstraat. Die tunnel is nodig, omdat volgens wethouders Floris Voorink van verkeer een vrije doorloop richting centrum gewenst is. 'Daarvoor willen we het verkeer van de Schapenkamp deels onder de grond brengen. Volgens hem zijn reizigers die aankomen op het station en naar het centrum willen vaak zoekende. 'De route is onduidelijk en fietsers en wandelaars moeten de drukke Schapenkamp over voordat zij in het centrum zijn. Vooral op marktdagen is hier vaak sprake van filevorming.'

Overigens loopt de Schapenkamp straks richting de Koninginneweg (straks ook tweebaans) en niet meer richting het Marktplein. De parkeergarage Silverpoint blijft wel bereikbaar. Het grote probleem is vooral (daar is die weer) de kleine spoorbomen. Beide wethouders hebben daarvoor nog geen passende oplossing, maar hebben al wel geconcludeerd dat gemotoriseerd daar straks niet meer over het spoor kan.

Passende bebouwing
Terug naar het stationsgebied. Het leegstaande voormalige UWV-gebouw, ook wel GAK-gebouw genoemd, gaat (zoals we vorige week al hebben gemeld) plat. 'Daarvoor in de plaats komt nieuwe bebouwing passend bij Hilversum, die het Stationsplein ruimte geeft, veel beter afbakent en een duidelijke entree verschaft naar de stad', aldus Jaeger. De nieuwe bebouwing ligt qua hoogte tussen het station en de Gooische Herberg in.

De horeca moet komen op de plek waar nu de fietsen staan. Voor fietsers komt er een volledige fietsenstalling - voor 8000 tweewielers - onder de grond. Wie zijn of haar fiets stalt, is bovendien direct in de stationshal en hoeft alleen nog de trap op richting het perron.

Houtskool
Beide wethouders benadrukken dat de plannen, die bij elkaar zo'n 30 miljoen euro kosten, voor het gebied allesbehalve uitgewerkt zijn. Het is hooguit een 'houtskoolschets', maar ook een 'upgrade van de stad'. Woensdagavond werd de gemeenteraad op de hoogte gesteld. De ideeën worden de komende maanden met diverse partners waaronder de NS, ProRail en de provincie Noord-Holland verder uitgewerkt. Hoeveel de gemeente bijdraagt, kunnen of willen beide wethouders nog niet zeggen. Zij beseffen dat de tunnel en fietsenstalling de grootste kostenposten zijn en zullen het zeker niet nalaten om bij de andere betrokken partijen 'de hand op te houden'.

Als de visie is uitgewerkt wordt de realisatie in fases uitgevoerd, waarbij één van de eerste dingen de sloop van het voormalige UWV-gebouw is. Het college ziet mogelijkheden om deze visie in vijf jaar te realiseren. De bouw zal dan starten over anderhalf jaar. Komende maandag worden de omwonenden bijgepraat.