Van Wijnen nog niet 'klaar met Castricum'

30 october 2015
Castricum

De projectontwikkelaar gaat binnenkort bij de wethouder op de koffie om zijn plannen te ontvouwen. In zijn brief roemt Odink de samenwerking met gemeente en PWN, die in de laatste versie van het Duynparc-plan de mogelijkheid kreeg om natuur te ontwikkelen en zo bij te dragen aan de ecologische hoofd structuur (EHS).

"Deze samenwerking bood een complementaire kans met een kwalitatief hoog eindresultaat op het gebied van natuur, recreatie en economie." schrijft Odink. "Helaas is dit initiatief gestrand, echter ziet Van Wijnen ook in de toekomst kansen om op de gelegde basis van samenwerking binnen uw gemeentegrenzen tot de ontwikkeling van een recreatiepark te komen. Binnenkort zal contact opgenomen worden voor het maken van een afspraak om, in een persoonlijk gesprek, de procesgang inzake het Duynpark te evalueren als ook onze visie aangaande de verblijfsrecreatie-ontwikkeling in uw gemeente met u te delen."

Vitesse-terrein

Het grote speculeren over mogelijke nieuwe locaties kan dus beginnen. In de wandelgangen van het gemeentehuis wordt het Vitesse-terrein als mogelijke locatie genoemd. In het kader van efficiency zou de vereniging immers kunnen fuseren met FC Castricum en dus een plek op Noord-End kunnen krijgen. Er wordt momenteel gewerkt aan een 'sportvisie'.