'Opvang vluchtelingen beslist niet langer dan 6 maanden'

19 october 2015
Alphen aan den Rijn

Ook was de raad unaniem in zijn uitspraak over de termijn van de noodopvang. 'Deze mag beslist niet langer dan 6 maanden duren', eisten alle fracties van het college. Als portefeuillehouder liet burgemeester Liesbeth Spies weten dat het kabinetsbesluit om de opvang van statushouders uit de Asielzoekerscentra (AZC) voor iedere Nederlandse gemeente te verhogen, ruimte in de AZC's zou maken. Ondanks haar uitspraak dat de termijn van 6 maanden daarmee zou zijn gewaarborgd, twijfelden verschillende fracties hieraan.

Normen
Veiligheid en respect voor de normen en waarden van de Nederlandse samenleving kregen ruime aandacht in het debat. CDA fractiewoordvoerder Jos Ensing is voorstander van een schriftelijk ondertekende verklaring waarmee vluchtelingen zich conformeren aan de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. 'Hoe moet ik me dat voorstellen? Die mensen spreken geen woord Nederlands. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat ze begrijpen wat ze ondertekenen,' vroeg burgemeester Liesbeth Spies (CDA) zich in de beantwoording van de vragen in eerste termijn af.

Luilekkerland
Wil Verschuur, fractievoorzitter Beter Alphen, pleitte voor opvang in de regio in plaats van opvang in Alphen. Zij is overtuigd dat de meeste vluchtelingen gelukszoekers zijn die zich in Nederland 'Luilekkerland' willen vestigen. 'En zijn ze eenmaal in Luilekkerland gevestigd, dan zullen ze zeker gebruikmaken van het recht van gezinshereniging. En, ze hebben allemaal vier vrouwen!' Gelach in de raadszaal en op de overvolle publieke tribune bracht ontspanning in het debat.

De PvdA blijft kritisch op centrale inkoop van levensbehoeften door het COA. Fractievoorzitter G├╝lhan Keskin-Akdemir benadrukte dat de lokale middenstand en ondernemers kansen moeten krijgen als leverancier van die levensbehoeften.

Na een intensief debat stemde deraad, met uitzondering van Beter Alphen, unaniem voor de opvang van vluchtelingen voor 6 maanden in de Penitentiaire inrichting Alphen.