BEL-zwembad De Biezem op 18 oktober open voor publiek

29 september 2015
Laren

In het kader van het 'vergroenen' van het zwembad is in het (ver)nieuwbouwproject van BEL-zwembad De Biezem gekozen voor een warmte-krachtkoppeling-systeem (WKK). Biezem-bedrijfsleider Rick Hoogendijk: 'Een WKK is in aanschaf duurder, maar wekt stroom op uit gas, waarbij warmte vrijkomt, die kan worden aangewend voor badwater en binnenruimte. Daardoor is de WKK een stuk rendabeler dan een conventionele ketel en wordt er toch nog CO2 gereduceerd.'

Biogas

In eerste instantie was het plan om de generator met aardgas aan te drijven, om in een later stadium, opgewekt biogas te gebruiken om het BEL-zwembad te voorzien in de energie- en warmtevraag. 'De WKK is daar op voorbereid; echter het gebruik van biogas is toch van de baan. In de afgelopen zomer is er intensief contact geweest met het ministerie van Economische Zaken over de beoogde vergisting van mest in Eemnes. Conclusie die nu getrokken moet worden is, dat de eisen die worden gesteld aan een mestboekhouding, een rendabele exploitatie van een mestvergister onmogelijk maken', legt Hoogendijk uit.

Comfort

Het instructiebad is inmiddels met water gevuld. 'Nu volgt de afregelperiode van de verschillende installaties. Het tegelwerk in het instructiebad is natuurlijk helemaal afgerond, maar in en rondom het recreatiebad is dat nog niet het geval. De oude en kapot-gesprongen tegels in het bad, op de wanden en perrons, worden vervangen. Ook is de constructie van de toren en trappenhuis, die toegang geeft tot de waterglijbaan, gecontroleerd en constructie-technisch verbeterd, zodat het gehele recreatiebad ook op kwaliteitsniveau is gebracht.' Het geavanceerde luchtbehandelingsysteem, de zogenaamde BaOpt, zorgt voor optimaal verblijfscomfort (minimaal koude gevoel en akoestische overlast) en minimaal energieverbruik.

Spraakmakend

Natuurlijk is er nog heel veel te doen om het zwembad en alles er omheen (kleedkamer en lockers, toegangssystemen en restaurant) bij de oplevering werkend en gebruiksklaar te hebben. Niet alleen het bouwteam, maar ook het team van medewerkers van De Biezem werkt hier met volle inzet aan om over een paar weken zonder problemen de eerste gasten van het nieuwe zwembad gebruik te kunnen laten maken. 'Daarmee wordt in een tijdsbestek van twaalf maanden een oud en gedateerd zwembad gedeeltelijk gesloopt, herbouwd en gerenoveerd tot een spraakmakend geheel gemoderniseerd en fraai zwembad. Een zwembad waar de inwoners van de BEL-gemeenten eigenlijk alleen maar trots op zullen kunnen zijn.'