Arbeidsmigranten zijn welkom aan Bilderdam

25 september 2015

Wethouder Yvonne Peters (VVD) stelt: 'We legaliseren de actuele situatie. Er is al sprake van huisvesting van arbeidsmigranten aan de rand van Bilderdam, naast een voormalig tuinbouwbedrijf. De beperking die we erop leggen is dat er maximaal tien personen in de twee woningen komen en dan voor de duur van maximaal 3 jaar.' In die tijd moet de huis- en grondeigenaar zorgen dat er drie nieuwe woningen komen op dit grondgebied.

Volgens de wethouder valt het wel mee met de geluidsoverlast. 'Er is regelmatig navraag gedaan bij politie over overlastmeldingen. Die zijn er niet of nauwelijks. En ook de boa's zijn een aantal keer langs gegaan om de situatie in de gaten te houden. De buren geven wel aan af en toe overlast te ervaren. De huiseigenaar is hiervoor aanspreekbaar gebleken.'