College Hilversum akkoord met sloop studio KRO-terrein

22 september 2015
Hilversum

Daarmee lijken het college van burgemeester en wethouders (B&W) alle bezwaren die de verschillende erfgoedclubs, buurtbewoners en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor de herbouw van het KRO-terrein hadden geuit naast zich neer te leggen. De erfgoedclubs en ook twee buurtverenigingen toonden zich de voorbije maanden kritisch en binnen de politiek uitten met name Hart voor Hilversum en de PvdA hun zorgen. Maar eigenlijk bleef het daarbij.

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag ingestemd met het plan voor het KRO-terrein en besloten de voorbereidingsprocedure te starten voor de omgevingsvergunning. De eerste stap hierin is de terinzagelegging. Daarmee zijn met de plannen is de opknapbeurt voor projectontwikkelaar Stebru weer een stapje dichterbij gekomen. 'Een terrein aan de rand van het centrum met een rijksmonument waar door de jarenlange leegstand verloedering, sociale onveiligheid en verkrotting op de loer liggen. Dat is een complexe opgave voor woningbouw', melden B&W. 'Het college ziet met de plannen weer nieuw leven op dit terrein komen met 85 levensloopbestendige huurappartementen waar veel vraag naar is.' De toekomstige bewoners kunnen volgens B&W tot op hoge leeftijd hier zelfstandig wonen met desgewenst service en thuiszorg.

Het monumentale entreegebouw en de uitbreiding 1954 worden gerestaureerd. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft hier positief op geadviseerd. Daartegenover staat dat het college wat betreft monumenten een paar lastige keuze heeft moeten maken. De geluidsstudio wordt - ondanks een negatief advies van de RCE - 'gewoon' herbouwd. Verantwoordelijk wethouder Van Vroonhoven begrijpt dat negatieve advies, maar vindt de plannen van nu 'alleszins verdedigbaar'.

Daarnaast moeten de twee villa's aan de Julianalaan 6-8, villa's met een monumentale voorbescherming, plaatsmaken voor nieuwbouw. Emmastraat 52 wijzen B&W wel aan als gemeentelijk monument. Op de hoek Emmastraat/Koningsstraat komt nieuwbouw die aansluit bij de bestaande bebouwing en omgeving.