Logopedisten: 'Vijftien procent Castricumse kleuters scoort onder de maat'

21 september 2015
Castricum

Op kleuterleeftijd signaleren, geeft de mogelijkheid eventuele problemen op te sporen en er op tijd iets aan de doen. "Als een kind met bijvoorbeeld uitspraakproblemen niet geholpen wordt, kan het leren lezen en schrijven in groep 3 ook moeite geven." legt Astrid uit. "Helaas is het structureel uitvoeren van de logopedische screening bij oudste kleuters op basisscholen een aantal jaar geleden gestopt als gevolg van bezuinigingen bij de gemeente en de GGD."

Voorstander

Astrid en Susanne zijn er een voorstander van dat de jaarlijkse screening van kleuters weer wordt ingevoerd. "We hebben besloten om dit jaar als pilot kosteloos te screenen op de basisscholen. We hopen dat er in de toekomst weer budget vrij gemaakt wordt voor deze belangrijke screening."

De leerlingen van groep 2 worden, ieder individueel en aan de hand van korte opdrachtjes, ongeveer tien minuten gescreend op uitspraak, taal, stem, mondgedrag en communicatieve vaardigheden. Uit de nu beschikbare cijfers blijkt dat bij ongeveer 75% van de gescreende leerlingen geen problemen worden gevonden. Susanne: "Bij ongeveer 10% van de kinderen wordt geadviseerd het probleem in de gaten te houden en de ontwikkeling verder af te wachten. Bij ongeveer 15% van de kinderen wordt het advies gegeven om een verwijzing voor logopedie te vragen aan de huisarts."

Landelijk

Maar, zullen veel sceptici zeggen, klopt dat wel; als logopediepraktijk hebben jullie toch belang bij die doorverwijzingen? Astrid: "Het percentage ligt landelijk ongeveer even hoog. En wij geven alleen het advies om contact op te nemen met de huisarts, om een verwijzing voor logopedie te vragen. Dus de huisarts moet ook het nut en de noodzaak ervan inzien. Verder geven wij een lijst mee, waarop alle praktijken in de regio staan."

Logopediepraktijk Castricum zal de basisscholen in ieder geval nog tot en met eind oktober bezoeken. De praktijk blijft van maandag tot en met vrijdag geopend voor logopedische behandelingen. Meer informatie: www.logopediepraktijkcastricum.nl