Zuid weigert definitief vergunning drijvend feest

09 september 2015

Het evenement, waarbij deelnemers al bier drinkend in rubberboten vanaf het Muzenplein over de Boerenwetering naar het bassin tussen de RAI en het Beatrixpark zouden dobberen, kan volgens het stadsdeel niet op deze plek plaatsvinden.

De belangrijkste reden voor het stadsdeel om de vergunning te weigeren is omdat in de aanvraag de veiligheid van de deelnemers onvoldoende gewaarborgd is. Sebastiaan Capel voorzitter van de bestuurscommissie Zuid, licht toe: 'Gevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan , waarbij deelnemers geen kant op kunnen en onbereikbaar zijn voor politie en hulpdiensten. Zo zijn er op het traject hoge kades en priv├ętuinen zonder vluchtwegen.'

Organisator van het evenement had eerder een voornemen tot afwijzing van het stadsdeel ontvangen. Hierna werd hij in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Dat heeft hij gedaan, maar die zorgde voor nieuwe onduidelijkheden. 'Daarmee heeft de zienswijze niet tot een andere beslissing van het stadsdeel geleid', zegt Capel.

De voorzitter concludeert: 'Ik heb moeten besluiten om de vergunning te weigeren voor dit evenement op deze plek. In Zuid gebeurt ontzettend veel wat betreft evenementen, op zeer verschillende terreinen en er is heel veel mogelijk. Bij het verlenen van vergunningen voor evenementen kijk ik, na advisering van diverse instanties, onder meer of dit gevaar voor de openbare orde of veiligheid oplevert en of de veiligheid van deelnemers is verzekerd. De druk op de omgeving is ook belangrijk. Na afweging blijf ik van mening dat 'Amsterdam dobbert' niet op deze plek kan plaatsvinden en daarom heb ik de vergunning moeten weigeren.'

Like onze Facebook-pagina en blijf op de hoogte van Amsterdams nieuws