Oud-Castricum: 'Begraafplaats Duin en Bosch verpaupert'

01 september 2015
Castricum

Enkele jaren geleden is op initiatief van Oud-Castricum het grafmonument van dr. Jacobi gerestaureerd en overgedragen aan Parnassia Groep, de organisatie waar GGZ Dijk en Duin onder valt. Dr. Jacobi was de grondlegger van de voormalige psychiatrische inrichting Duin en Bosch. Hij overleed in 1916 en ligt begraven op de gesloten begraafplaats van Duin en Bosch. Ondanks de status van rijksmonument is langzamerhand de toestand van de begraafplaats dramatisch verslechterd, stelt de werkgroep.

"Ongeveer een jaar geleden zijn op de begraafplaats wegens iepziekte bomen gekapt, waaronder de zo beeldbepalende treuriep in de rotonde van het padenstelsel." laat Hans Boot, pr-man van Oud Castricum, weten. "Er is geen vervangende aanplant voor in de plaats gekomen. Het onkruid schiet er hoog op en op het grafmonument van dr. Jacobi is een grafsteen stuk gegooid, gelukkig zonder dat het grafmonument beschadigd is geraakt. Op de obelisk en op de grafplaat van zijn jong overleden zoon waren met een viltstift hakenkruizen en teksten aangebracht. De brokstukken zijn weggehaald en door een werknemer van Parnassia zijn de viltstiftteksten verwijderd."

Bijzonderheid

In de gemeentelijke structuurvisie Duin en Bosch staat dat de begraafplaats 'een bijzonderheid is in het duingebied' en dat 'het herstel van deze begraafplaats in nauw overleg met de RACM (nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed red.) ter hand wordt genomen.' Boot: "Van al die mooie woorden is tot nu toe niets terecht gekomen. Door het nalaten van herplant is de bomenstructuur verschraald en door gebrek aan groenonderhoud is de padenstructuur aan het vervagen om uiteindelijk helemaal te verdwijnen. Omdat het grafmonument van dr. Jacobi voor Castricum van cultuurhistorische waarde is, heeft Oud-Castricum enkele jaren geleden de zorg voor de restauratie op zich genomen. Daarbij moest worden voldaan aan strenge eisen van de Rijksdienst. Bij de overdracht van het gerestaureerde grafmonument is de wens uitgesproken dat Parnassia zich een goed rentmeester over dit cultureel erfgoed zal tonen. Tot nu toe is daar weinig van gebleken."

Historisch groen

Oud-Castricum staat niet alleen. De Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden heeft in 2014 haar bezorgdheid over de bomenkap aan de Rijksdienst en Parnassia kenbaar gemaakt. De Rijksdienst heeft in een brief laten weten dat zij en de gemeente Castricum van mening zijn dat er geen historisch groen is gekapt. Boot: "Daarmee is duidelijk geworden dat van hun zijde geen inspanning te verwachten valt. In 2016 is het honderd jaar geleden dat Jacobi is overleden. In dat jaar zal een tentoonstelling aan hem worden gewijd. Het wordt de hoogste tijd dat Parnassia en de gemeente hun verantwoordelijkheid nemen en zich het lot van de begraafplaats aantrekken. De ontwikkeling van de nieuwbouwprojecten op het landgoed Duin en Bosch verloopt voorspoedig. Verwacht mag worden dat daarmee middelen worden gegenereerd, onder andere voor de instandhouding van rijksmonumenten."

Reactie Dijk en Duin

Paul de Bot, bestuurder Dijk en Duin: "Doel van de bouwwerkzaamheden op het terrein is een zorglocatie te ontwikkelen naar een gemengd woon- en zorggebied, waarbij de oude structuur van het landgoed zoveel mogelijk in ere hersteld wordt, onderhoud van de begraafplaats hoort daar uiteraard ook bij."

"Tijdens de bouwwerkzaamheden op het landgoed zijn wij onder andere geconfronteerd met de iepziekte" vult persvoorlichter Kitty de Koning aan. "Daardoor waren wij genoodzaakt een aantal treuriepen te kappen. Desondanks hebben wij zoveel als mogelijk getracht het terrein en de groenvoorzieningen netjes te onderhouden, maar dit lukte helaas niet altijd. De werkzaamheden op het terrein lopen inmiddels tegen het einde. Omdat Dijk en Duin verantwoordelijk is voor het onderhoud van de begraafplaats, wordt met Vollmer & Partners, stedenbouw, landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening, een renovatie- en beheerplan gemaakt. Wij nodigen de werkgroep Oud Castricum dan ook van harte uit om mee te denken over dit herstelplan."

Overigens zitten vertegenwoordigers van Dijk en Duin al periodiek aan tafel met een aantal belanghebbende partijen, waaronder Oud Castricum, om de voortgang over de ontwikkelingen op het landgoed te bespreken.

Zaterdag 12 september is het Open Monumentendag. Die dag zullen er rondleidingen gegeven worden en kan ook de begraafplaats worden bezocht (zie hiernaast).