Wethouder Raat: 'Geen verlies van banen bij thuishulp'

26 august 2015
Amstelveen

Hij reageert daarmee op een bijdrage van een meeschrijver op de website van Amstelveen Dichtbij. Die stelt daarin dat de ingeslagen weg zou leiden tot onrust en werk- loosheid van medewerkers. 'Dit is echt onzin,' stelt Raat. 'Er gaan geen arbeidsplaatsen verloren door deze aanbesteding. Mocht er een andere aanbieder uitkomen dan nemen zij het personeel over.'

In Amstelveen krijgen 1800 vooral oudere inwoners huishoudelijk hulp. 'In veel gemeenten wordt de hulp wegbezuinigd, maar niet hier. Het is belangrijk dat mensen hulp ontvangen. Een bijkomend voordeel is dat er wekelijks iemand over de vloer komt die kan zien of het goed gaat.'

Het probleem bij de huishoudelijke hulp is volgens Raat dat er meestal op prijs gestuurd wordt, in plaats van op kwaliteit. 'Dat wil ik proberen te veranderen. Daarom gaan we de inkoop volgend jaar anders doen. Bij de nieuwe inkoop hebben we een minimum tarief vastgesteld. Hierdoor kunnen aanbieders de hulp leveren en hun personeel netjes betalen. We proberen de goede werknemers voor Amstelveen te behouden en prijsvechters buiten de deur te houden.'

'Verder gaan wij wijkgericht inkopen. Het is niet meer ondenkbaar dat ook grote partijen om kunnen vallen. Door het risico nu te spreiden over meerdere aanbieders kunnen we als het onverhoopt misgaat snel ingrijpen.'

Om Amstelveners die huishoudelijke hulp krijgen te informeren over de nieuwe inkoop heeft de gemeente hen een brief gestuurd. 'Omdat velen afhankelijk zijn van deze hulp is het goed informatie uit eerste hand te verstrekken. We willen niet dat ze ongerust worden door onjuiste informatie van derden.'