De stemming in (5): Abbenes

06 august 2015
Abbenes

Bas van Eerden (30) nam op 7 mei het dorpsraadvoorzitterschap over van Jaap Vroegop, die na 8 jaar stopt om zich met andere zaken bezig te houden en meer tijd vrij te maken om voor zijn vrouw Marja te zorgen.

Plezier
De nieuwe dorpsraadvoorzitter Van Eerden is opgegroeid in Vijfhuizen waar hij 27 jaar met plezier woonde. Hij kwam 3 jaar geleden over naar Abbenes.

'Dat kon door de nieuwbouwwoningen van de Zilvervloot. Abbenes is aan het vergrijzen en de jeugd wil hier graag wonen, maar weet niet waar. Er zijn nog best plekken waar gebouwd kan worden maar dat laten de huidige bestemmingsplannen niet toe.'

Betaalbaar
Hij komt dus zelf van buiten maar wil graag mogelijkheden creëren voor de jongeren van het dorp zelf om er betaalbaar te kunnen wonen.

'Het mooie van Abbenes is het landelijke wonen en naast de vergrijzing er is toch wel verjonging. Een deel van de woningen hier is van Ymere, maar als die vrijkomen, worden die niet meer verhuurd maar verkocht, vaak aan mensen van buiten. Gelukkig integreren die snel en zij doen al aan allerlei activiteiten mee.'

Trots
Van Eerden, die bij de Technische Unie werkt, laat blijken trots te zijn op basisschool De Tonne. 'Daar wordt prima onderwijs gegeven. Er wonen hier veel tweeverdieners en die nemen jammer genoeg wel hun kleintjes vaak mee naar dagopvang elders. Ten nadele dus van de opvang bij De Tonne.'

Graag benadrukt hij het sociale open karakter van Abbenes. 'Kijk naar het bruisende sociale leven in dorpshuis 't Praatpunt met kaartclubs en een bloeiende toneelvereniging. 't Praatpunt is nog in eigen beheer maar heeft wel contacten met Maatvast. Kijk naar de voetbal- en tennisvereniging en naar de Oranje Evenementen Vereniging. Ook de kerk speelt een rol, dat is een belangrijke motor.'

Supermarkt
Belangrijk voor het dorp is de website abbenes.net waarop alle informatie snel te vinden is. 'Wij hebben geen horeca, geen winkels, en hebben te weinig inwoners voor een kleine supermarkt, maar wel komt de rijdende SRV-wagen 3 keer per week langs. Zeker voor de oudere inwoners is dat positief. En positief is ook dat de poelier weer elke zaterdag open is.'

Nog in augustus dit jaar zullen er in de 30 kilometer-zone van de Hoofdweg een soort barricades geplaatst worden. 'Omdat het een snelbaan geworden is, hebben wij een brandbrief aan de gemeente gestuurd. Daarna zijn er opties besproken die moeten bewerkstelligen dat de snelheid uit het doorgaande verkeer gehaald wordt. Er komt een proefperiode voor halfzijdige vernauwingen die toch geen chicanes zijn.'

Reconstructie
Volgend jaar begint er een reconstructie aan de Hoofdweg Oostzijde. 'Na het inzien van de eerste concepttekeningen hebben wij daarover commentaar mogen geven. Daarna is er een informatieavond geweest en werd het concept uitgewerkt.'

Heikele punten zijn dus de groei van het dorp die noodzakelijk is voor de leefbaarheid, de mogelijkheid voor de eigen jongeren in hun dorp Abbenes te kunnen blijven wonen en de aandacht die basisschool De Tonne verdient.

Levensvatbaarheid
'Met meer inwoners groeit ook de levensvatbaarheid van De Tonne.' Er blijkt nog één ander punt van zorg voor de jonge dorpsraadvoorzitter. 'Een heikel punt is het nog niet, maar niet alleen in het dorp, ook bij de dorpsraad zelf is verjonging wen-
selijk.'