Een jaar na de bootramp

27 july 2015
Vinkeveen

'Ik word er nog dagelijks aan herinnerd,' spreekt Jos Borger, van wie de slachtoffers een woonark aan de Plassen huurde. 'Ik kende hen heel goed en kan niet loslaten wat er is gebeurd.'

Ondanks dat ze goed beseffen dat een ongeluk als deze ook in de toekomst niet voorkomen kan worden, zijn er door de lokale politiek in samenwerking met de ondernemers verschillende acties op touw gezet ter preventie. 'We hebben de Vinkeveense Plassenkaart gebruikt om voorlichting over de veiligheid te verschaffen,' licht recreatieondernemer Paul Omtzigt toe. 'Deze kaart is voor iedereen gratis beschikbaar en wordt uitgedeeld bij bruggen, sluizen en recreatieondernemers. Zo bereiken we een groot publiek.' Op de kaart staan onder andere de voorrangsregels, seinen en vlaggen van duikers, regels omtrent het voeren van verlichting en de praktische zaken rond bruggen en sluizen. 'Hoewel we ons ervan bewust zijn dat we hiermee ongelukken niet kunnen voorkomen, hebben wij wel het gevoel dat deze voorlichtingscampagne succes heeft,' zegt Omtzigt.

Preventieve maatregelen

Ook Borger heeft een goed gevoel over de preventieve maatregelen. 'Ook vanuit onze jachthaven geven we voorlichting,' zegt hij. 'Zo wijzen we de recreanten niet alleen op het 'niet hard varen' maar ook bijvoorbeeld op de gevaren van de wind. Ik denk dat we daarin met elkaar echt wel goed bezig zijn al zie je nog steeds mensen onverantwoord gedrag vertonen. Maar dat zal wel blijven ook...'

Na de zomer volgt volgens Borger een evaluatie van de preventieve maatregelen. 'De ondernemers gaan dan opnieuw in gesprek met het recreatieschap en met de gemeente,' zegt de jachthaveneigenaar. 'Ik ben benieuwd wat daar uit komt.' Paul Omtzigt vult aan dan wellicht gesproken wordt over het instellen van een speciale plek voor 'hardvaren'. 'Daar is al heel even sprake van geweest, en ondanks dat er vanuit de gemeente geen noemenswaardige bezwaren waren, heb ik daar eigenlijk niets meer over gehoord...,' zegt hij.