Asbest bij sportvelden Abbenes ongevaarlijk

16 july 2015
Abbenes

Begin juni werd bekend dat de gemeente onderzoek ging doen naar de grond rond de sportvelden in het dorp. Daar was asbest gevonden, en bij het opruimen bleek dat de grond meer vervuild was dan in eerste instantie werd gedacht.

Onderzoek
Om te zien hoe ernstig de besmetting was, heeft adviesbureau Grondslag de afgelopen tijd onderzoek gedaan.

Daaruit is gebleken dat er weliswaar asbest in de grond zit, maar dat de hoeveelheden dermate laag zijn, dat volgens landelijk beleid niet wordt gesproken van asbestverontreiniging.

Begroeiing
In het maaiveld zijn wel waarneembare stukjes van het materiaal gevonden, maar die kunnen niet worden verwijderd door de sterke begroeiing. Dat gebeurt komende winter. Als alle asbest weg is gehaald, worden de geplaatste hekken verwijderd.