Nee tegen meisjesbesnijdenis

13 july 2015
Nieuwegein

Meisjesbesnijdenis komt in grote delen van Afrika voor. Top drie zijn Somalië, Guinee en Djibouti, waar respectievelijkl 98, 96 en 93 procent van de vrouwen tussen 15 en 49 jaar besneden is.  Deze uitspraken zijn ook te downloaden in verschillende talen. Vaak worden meisjes tussen de 4 en 12 jaar onder het mom van een familiebezoek of de belofte van een feest met cadeautjes naar die landen gelokt en daar besneden. Familieleden zeggen dat het moet van het geloof, maar nergens in de Koran of de Bijbel staat daar iets over en veel religieuze leiders hebben meisjesbesnijdenis inmiddels veroordeeld.

In Nederland is het wettelijk verboden, het geldt als kindermishandeling, en er staan zware straffen op, zelfs tot 12 jaar gevangenisstraf, ook als het elders gebeurt. Velen weten dat niet. Nieuwegein is daarom in 2010 het project 'Nieuwegein stopt meisjesbesnijdenis' gestart, waar veel informatie te vinden is, evenals de door de Nederlandse overheid opgestelde Verklaring, beschikbaar in verschillende talen, om aan familieleden te laten zien, met uitleg over de Nederlandse wetgeving betreffende meisjesbesnijdenis. 

Schandelijke praktijken Sinds 2014 vormt het Nieuwegeinse project onderdeel van SAIN. Deze stichting wil een podium bieden voor alle vormen van cultuur van de Afrikaanse inwoners van Nieuwegein en onderling contact, respect, begrip en vrijheid bevorderen tussen Afrikaans-Nieuwegeinse inwoners onderling en met autochtone inwoners. Maar ook schandelijke praktijken, zoals besnijdenis, bestrijden.

Een lang gekoesterde wens is nu uitgekomen: poster-/flyercampagne waarvoor verschillende organisaties hebben samengewerkt: een A3-poster, A5-flyer en een informatiekaartje. Op de poster en flyer  zegt een meisje: Papa!/Mama... zeg NEE tegen meisjesbesnijdenis.  Zij hopen dat ouders goed geïnformeerd worden en zich zullen bedenken om hun dochter aan deze verminkende praktijk te  onderwerpen die veel pijn en grote gezondheidsrisico's met zich meebrengt.

Vermoed u dat een meisjesbesnijdenis gaat plaatsvinden, meldt dit dan, eventueel anonym, via 0800-2000.