Stichting boos over sloopplannen Paulplantsoen in Broek

25 june 2015
Broek In Waterland

'Onze stichting is reeds vele jaren betrokken bij het behoud van dit bijzondere woningbouwcomplex. Mede op ons verzoek heeft de gemeente Broek in Waterland enige tijd geleden besloten tot bescherming van het hofje als gemeentelijk monument. Dit besluit is genomen met steun van de gemeenteraad. Tegen dit besluit heeft Wooncompagnie bezwaar aangetekend, maar ze heeft dit bezwaar gedurende de procedure ingetrokken. Daarmee werd de bescherming, met instemming van de eigenaar, definitief', legt Norman Vervat namens de stichting uit.

Verouderd en ongeschikt
'Volgens Wooncompagnie zijn de huidige woningen technisch sterk verouderd en woontechnisch niet geschikt voor het huisvesten van toekomstige doelgroepen. Daarnaast heeft Wooncompagnie op basis van het Strategisch Portefeuille Beleid moeten concluderen dat een besluit om de huidige kleine woningen, na renovatie en energetische verbetering, opnieuw te verhuren bedrijfseconomisch onverantwoord is.'

'Renoveren is beter'
Het Cuypersgenootschap constateert dat de eigenaar geen rekening lijkt te houden met het grote draagvlak voor behoud en bescherming van de woningen. 'Van sloop kan wat ons betreft absoluut geen sprake zijn. Het Cuypersgenootschap wil renovatie. Elders in den lande zijn met veel succes vergelijkbare kleine woningen met behoud van de cultuurhistorische waarde gerenoveerd en zo nodig samengevoegd. Dat moet hier ook mogelijk zijn. Onduidelijk is waarom de eigenaar niet voor deze aanpak kiest. Mocht de Wooncompagnie besluiten om haar sloopplannen toch door te zetten, dan overweegt onze organisatie om de plannen juridisch te bestrijden. Dit naoorlogse erfgoed dient behouden te blijven voor Broek in Waterland', aldus Norman.