Bewust Moslim-leider Abou Hafs spreekt

19 june 2015
Hilversum

Voorzitter, graag begin ik dit betoog met een woord van dank aan u en de rest van de aanwezigen voor de mogelijkheid die hier geboden wordt om onze reactie te formuleren. Die reactie begin ik, als inwoner van deze stad, met het uitspreken van mijn teleurstelling ten aanzien van de enigszins voorspelbare commotie die is ontstaan over het BM symposium. Een symposium dat tot doel had plannen te lanceren om een geslaagde moslimemancipatie tot stand te brengen. Een symposium dat tot doel had een alternatie te bieden voor problemen waar Nederland tot nu toe nog geen adequaat antwoord op weet te formuleren. Een symposium waarvoor alle betrokken wethouders en fractievoorzitters van deze raad waren uitgenodigd, maar slechts een enkeling gehoor gaf. Sommigen verkiezen het eenzijdig lasteren boven de dialoog.

Wij van BM, en met ons heel veel andere moslims, betreuren de keutelachtigheid waarmee bepaalde partijen in deze raad hun politieke agenda laten bepalen door geheel uit de lucht gegrepen krantenknipseltjes van spektakeljournalisten. En alsof dat niet genoeg is, verwijzen zij voor hun bewijslast naar een opiniesite met subjectieve meningen van individuen wiens positie in het islamdebat bovendien evident gekenmerkt wordt door partijdigheid. U had bij het symposium kunnen zijn. U had mee kunnen praten en kritische vragen kunnen stellen. Maar u besloot zich te laten leiden door ongefundeerde geruchten van een gekleurde bron. En alsof dat niet schaamteloos genoeg is, levert u ook nog kritiek op degene die wel de moeite genomen heeft om er bij te zijn.

En wij vragen ons af, is dit politieke wijsheid? Als een hobbyblogger zijn islamofobe uitspattingen op het internet slingert staat de politiek onmiddellijk op zijn achterste poten. En het valt op dat het CDA daarin vrijwel altijd een voortrekkersrol heeft. Het is ook niet geheel toevallig dat het wederom het CDA is dat op landelijk niveau soortgelijke vragen over dit symposium aan de minister stelt. Het lijkt wel of het CDA, in de estafette om wie het hardst kan schreeuwen tegen de islam, het stokje heeft overgenomen van de PVVD.

Voorzitter, wanneer wordt de moslim nou eens met rust gelaten? Wanneer kan hij ook eens evenementen organiseren zónder commotie. Wanneer gaan die partijen nou eens stoppen met die kinderachtige pesterijen? En wanneer gaat de rest van de politiek het recht van de moslim verdedigen op het uiten van zijn mening?

Vorige week kondigden wij tijdens het symposium aan dat wij het duurzaam islamitisch activisme gaan bedrijven om subjectieve begrenzingen op de vrijheid van moslims te bestrijden. En amper een week later wordt de noodzaak van dat idee wederom bevestigd. Die subjectieve begrenzing is er. En de neiging om de moslim van zijn vrijheid te beroven manifesteert zich zienderogen in de praktijk.

En laat mij tot slot antwoord geven op één van de vragen zoals deze gesteld is door het CDA en de ChristenUnie. Die vraag luidt of de drijvende krachten achter het platform BewustMoslim betrokken zijn bij de radicalisering van jongeren in het Gooi. Ik zal u vertellen, beste mensen, hóe radicaal wij zijn.

Het zijn deze radicalen die al meer dan 10 jaar deelnemen aan het publieke debat in Hilversum om de verstandhouding tussen groepen te bevorderen. Het zijn deze radicalen die aan de wieg hebben gestaan van een platform als Bekend Maakt Bemind, en de voorganger daarvan waarvan ikzelf de oprichter was, Anders is Gewoon. Beide platformen hadden tot doel de verstandhouding tussen groepen te bevorderen. Het zijn ook deze radicalen die hier in het gemeentehuis, lang vóór dat u hier zitting nam, debatten organiseerden waar de toenmalige wethouders zelfs de raadzaal voor ter beschikking stelden.

Het zijn ook deze radicalen die geheel uit eigen initiatief en geheel met eigen middelen, een stichting hebben opgezet om de problemen met minderheden in deze stad aan te pakken. Een project waar de broeders van BewustMoslim jaren aan gewerkt hebben en waar zij een rapport over geschreven hebben dat wij nota bene hier in het gemeentehuis aan desbetreffende wethouders gepresenteerd hebben.

Een project dat oplossingen biedt voor de problemen met Marokkaanse jeugd. Uit eigen initiatief zijn we aan de slag gegaan met de problemen op de Ooievaarsplein. Het zijn deze radicalen die samenwerkingsverbanden zijn aangegaan met leerplichtambtenaren, scholen en anderen, om onze jongens in de schoolbanken te houden, om ze van de straat te houden of aan een baan te helpen.

Dit is, beste mensen, hóe radicaal wij zijn. En ik zal u vertellen dat wij in de toekomst net zo radicaal zullen blijven.