Overlast omwonenden Eindhoven Airport serieus nemen

18 june 2015
Eindhoven

Eindhoven Airport is bezig met een uitbreiding van haar vluchten. Dat is belangrijk voor de Nederlandse economie en is ook goed voor de regio Eindhoven, een belangrijke economische motor voor Brabant. Veel lange afstandsvluchten komen aan op Schiphol, en dat netwerk is van belang voor Nederland als handelsnatie. Om meer van dit soort lange afstandsvluchten mogelijk te maken worden een aantal korte vluchten verplaatst naar Lelystad en Eindhoven.

Maar uitbreiding van vliegverkeer geeft ook meer overlast van omwonenden. Dat werd in de regio Eindhoven nog eens bevestigd in een onlangs uitgevoerd onderzoek door de GGD. En daar moeten we rekening mee houden door goed te luisteren naar ervaringen van mensen en het nemen van maatregelen. Vertegenwoordigers van bewoners voelen zich niet altijd goed gehoord en om die reden heb ik vanmorgen in de Tweede Kamer hier aandacht voor gevraagd en een motie ingediend.

Aan de zogenaamde Alderstafel zijn alle belanghebbenden, dus ook omwonenden, vertegenwoordigd. Hier kunnen afspraken worden gemaakt over de uitbreiding en alles wat daarmee te maken heeft. Het doel is om uiterlijk 3 juli aanstaande te komen tot afspraken over de tweede groeifase tot 2020. Nu de eerste groeifase van Eindhoven Airport wordt geƫvalueerd moeten we werken aan draagvlak in de omgeving in het belang van Eindhoven en de regio. De partijen moeten tot een gedragen advies komen over hoe verdere groei kan met zo min mogelijk overlast. Ik heb de regering verzocht zich daarvoor in te spannen.

Uitbreiding levert altijd meer overlast op, maar we moeten er alles aan doen om dit te beperken en de zorgen van de omwonenden serieus te nemen. Ik verwacht dan ook dat er serieus geluisterd wordt naar de omwonenden, en dat er oplossingen komen die kunnen rekenen op draagvlak.