'Bewust Moslim niet betrokken bij radicalisering van jongeren'

17 june 2015
Hilversum

De burgervader kreeg de afgelopen week veel kritiek vanwege zijn bezoek aan en toespraak tijdens het symposium van dit platform in de Dudok Arena. Naast Broertjes, die sprak over 'verzoening' en 'dialoog', waren de andere sprekers Bewust Moslim-leider en volgens velen 'haatprediker' Abou Hafs, strafpleiter Bart Nooitgedacht (ooit verdediger van de Hofstadgroep) en antropoloog en islamkenner Martijn de Koning.

CDA-Tweede Kamerleden Peter Oskam en Pieter Heerma hebben de ministers van Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken al om opheldering gevraagd. De Kamerleden stellen onder meer vraagtekens bij de vergelijking van Broertjes tussen 'de noodzakelijke emancipatieslag voor moslims', waar Bewust Moslim-leider Abou Hafs over spreekt, met de 'emancipatiebeweging van de Rooms-Katholieke arbeidersbeweging rond de Tweede Wereldoorlog.

Ook was er harde kritiek van Esther Voet en Ibrahim Wijlenga in een open brief aan Broertjes op de website Jalta. Wijbenga, oud CDA-raadslid in Eindhoven, staat bekend als landelijk bestrijder van moslimextremisme. Voet is na haar vertrek bij het Centrum Informatie en Documetatie Israël daar hoofdredacteur en tevens adjunct hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad.

Dodenherdenking

Zij en Broertjes leerden elkaar vorig jaar al kennen toen het platform Bewust Moslim in de Al Amal Moskee in Hilversum een openbaar symposium op 4 mei, de dag van de Nationale Dodenherdenking, wilde organiseren waar de 'Palestijnse Dodenherdenking werd herdacht. Uiteindelijk blies Broertjes de bijeenkomst af vanwege 'parkeerproblemen' en was deze alleen nog via internet te volgen. 'Die rel werd toen, in alle redelijkheid en in den minne geschikt', schrijven beiden in de brief. 'Maar nu toont u de andere kant van de medaille. Amper een jaar later voert u bij deze extremistische gastheer zelfs het woord.'

Door aanwezig te zijn bij de bijeenkomst legitimeert Broertjes een club die hij vorig jaar rond 4 mei nog 'rabiaat' vond, vervolgen Voet en Wijbenga. 'En u sluit de ogen voor het feit dat uitgerekend vanuit uw regio veel jihadstrijders zijn vertrokken, van wie naar hoogste waarschijnlijkheid zelfs een aantal is omgekomen in Syrië en Irak.'

Theedrinken

Desgevraagd meldt Voet dat zij 'van haar stoel viel' toen ze hoorde dat Broertjes naar het symposium in de Dudok Arena was gekomen. 'Ik ben overtuigd van zijn goede bedoeling, maar de man is zo naïef bezig. Er werd weleens wat gezegd over het theedrinken van Job Cohen, maar dit gaat verder dan theedrinken.'

Broertjes meldt nu dat 'Bewust Moslim bepleit naar wij vernemen een nieuwe, duurzame vorm van islamitisch activisme dat uitgaat van de compatibiliteit met de rechtstaat en alternatief moet bieden voor problematische radicalisering'. Het bezoeken van de bijeenkomst moet worden gezien vanuit zijn betrokkenheid bij het onderwerp radicalisering, niet vanuit enige ondersteuning of goedkeuring van op de bijeenkomst geventileerde meningen.