Amstelveen wil deel geld terug van accountant

17 june 2015
Amstelveen

In de brief aan PWC verwijst Raat naar behandeling van de Programmarekening 2014 in de raadscommissie Bestuur en Middelen. Het belangrijkste bespreekpunt betrof het ontbreken van een volledige goedkeurende verklaring van de accountant doordat het inkoopproces niet verloopt zoals dit moet. De door de accountant afgegeven kwalificatie 'beperking ten aanzien van de rechtmatigheid is volgens Raat hard aangekomen. 'De gemeente heeft hierdoor imago-schade geleden en het college heeft stevige maatregelen moeten nemen om herhaling te voorkomen.

De vraag is volgens Raat of de beperking ten aanzien van rechtmatigheid voorkomen had kunnen worden met inbegrip van de rol en de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke accountant. Hij wijst erop dat de gemeente en de accountant weliswaar jarenlang goed hebben samengewerkt. 'Maar ten aanzien van het inkoopproces moet ik echter achteraf constateren dat de nodige scherpte heeft ontbroken. Wanneer de accountant actiever had opgetreden met het inkoopdossier had wellicht tijdiger kunnen worden ingegrepen.'

'Een scherpere houding te aanzien van het inkoopproces had de gemeente in staat gesteld eerder corrigerende maatregelen te treffen en daardoor wellicht gemeentelijke kosten te besparen.' De wethouder doelt daarmee onder meer op het door PWC voor een bedrag van 15 duizend euro gedeclareerde meerwerk met betrekking tot de Europese aanbestedingen. Hij zou het passend vinden als de accountant deze rekening intrekt, schrijft hij in de brief aan PWC.

In een toelichting zegt hij dat het niet de bedoeling is om de accountant te straffen. 'Maar het gaat om het principe. De loodgieter of een rolstoelleverancier spreken we er ook op aan als er geen goed werk geleverd is.'