Raadslid Actiepartij Inge Crul stapt op: Teleurgesteld in gekonkel

15 june 2015
Haarlem

Haar verklaring in de raad en op Facebook leverde een stroom aan reacties van betrokken burgers op. Inge schrijft: 'Het lijkt alleen maar te gaan om twee kampen: de oppositie versus de coalitie. Geen debat over inhoud, maar een debat 'om het debat'. Soms ook nog met de duidelijke bedoeling mensen onderuit te halen. Met meermalen discussies die thuishoren in de voorbereidende commissies.'

Inge Crul vindt dat zonde van haar tijd. In een politieke arena, waar jaloezie en machtsstrijd blijkbaar de teneur van de discussie bepalen, voelt zij zich niet meer thuis. De mores van de vergaderorde en de bestuursstijl, de manier waarop de raad functioneert - Inge zegt ervan overtuigd te zijn dat alles op den duur gaat veranderen. Zij haalt oud-VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma aan: 'Over veel dingen denken alle partijen op lokaal niveau vrijwel gelijk. Burgers zitten ook niet meer zo te wachten op dat politieke gedoe.'

Twee zinnen waar je even goed bij stil moet staan. Eén: 'Er is in feite te weinig speelvlak, het gaat echt niet om grote keuzes.' Twee: 'De behoefte aan 'winnen' is zo groot dat het nauwelijks meer over de inrichting en de sfeer van de stad gaat.'

De reacties zijn overwegend positief. Er is respect voor haar keuze. Er zijn mensen die hopen dat de politiek dit signaal oppakt. Wethouder Merijn Snoek: 'Jammer dat mensen die juist het verschil kunnen maken soms teleurgesteld uit de politiek stappen.' Maar er is ook twijfel: 'Stoppen is blijkbaar de enige manier is om de aandacht te vestigen op dat ongemak.' Haar reactie op dat laatste: 'Ik heb niet de energie om van binnenuit de zaak te hervormen, ik zet de energie die ik heb liever rechtstreeks in voor de stad.' Op 22 juni geeft Inge het stokje door aan Jan Baaijens, nu nog schaduwraadslid voor de Actiepartij.