Huizen onderzoekt verbod op beurs met nazi-spullen

12 june 2015
Huizen

Op de beurs worden volgens Arthur Graaff van de AFVN/Bond van Antifascisten 'nazispullen' verkocht. Zo trof hij tijdens zijn laatste bezoek het boek Mein Kampf en nazidolken aan. De Graaff sprak donderdag raadsleden van Huizen toe. Hij wil dat de beurs wordt verboden en vond daarvoor gehoor bij de Huizer politiek.

Burgemeester Hertog erkende niet gelukkig te zijn met de beurs. Eerder verscherpte hij al de vergunning en er werd extra gecontroleerd. Hertog gaat een verbod onderzoeken, maar voegde er wel direct aan toe dat het juridisch lastig is. 'De rechter moet het ook accorderen', aldus Hertog.

Dat het ingewikkeld is om te bepalen wat wel en wat niet verkocht mag worden op de Militariabeurs, bleek wel uit de discussie die in de raadzaal ontstond na het pleidooi van Graaff. Want zijn Amerikaanse legerhelmen bijvoorbeeld wel toegestaan? Er zijn immers ook Amerikaanse militairen die oorlogsmisdaden hebben gepleegd. En is een voorwerp ook verboden als het om namaak gaat?

De grens is vaag en zal volgens Hertog altijd gedoe opleveren. Daarom voelt de Huizer burgemeester meer voor een compleet verbod. De mogelijkheden hiervoor worden nu onderzocht.