'Er mag niets meer, behalve bloemen en groenten telen'

09 june 2015

Commissielid Laura van Klink (PRO) maakte zich zorgen over De Baan en Sotaweg: 'Legt deze visie beperkingen op aan onze gemeenteraad bij het vaststellen van het bestemmingsplan voor dit gebied?' Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) was nog stelliger: 'Op de Baan en Sotaweg zitten nu 23 tuinders. Over 10 jaar zitten er veel minder. Moet daar niet meer mogelijk zijn dan alleen het strakke vasthouden aan wat er vroeger was en dat alles zo moet blijven?' Peters moest hierop erkennen: 'Wat is precies tuinbouwgerelateerd? In onze gebieden is behoefte aan tuinbouwgerelateerde mogelijkheden. Daarom hebben we het opgenomen in de Baan Sotaweg. Een keiharde garantie is er niet (van de gedeputeerde, Joep Derksen), maar bij de Provincie Zuid-Holland is er erkenning dat er meer is dan alleen pure en duurzame tuinbouw.'

De halve toezeggingen waren onvoldoende voor veel politici. 'Er mag niets meer, behalve bloemen en groenten telen', sprak Van der Wereld. 'Door het vaststellen van deze visie hebben we niets meer in te brengen bij De Baan Sotaweg, want het wordt duurzaam tuinbouwgebied. Er staat letterlijk in die visie dat het alleen tuinbouw mag zijn en niet tuinbouwgerelateerd. Je beperkt de tuinders er ook mee.' In de komende gemeenteraadsvergadering wordt verder gepraat over dit onderwerp.