Twee knelpunten 'ontdekt' bij Gooise brandweer

08 june 2015
Hilversum

De inspectie heeft tussen eind vorig en begin dit jaar alle veiligheidsregio's bezocht. Aanleidingen waarom de inspectie voor deze regio de duik RI&E als aandachtspunt heeft benoemd zijn aan de ene kant veranderende duikwetgeving in 2014, en het teruggaan van twee duiksteunpunten naar één (Nederhorst den Berg, eveneens in 2014).

Beide knelpunten zijn na de controle van de inspectie direct (verder) opgepakt, meldt de brandweer in een persbericht. 'Het maken van de RI&E was al ten tijde van het bezoek in gang gezet. Intussen is de RI&E afgerond en is met de uitvoering een begin gemaakt.' Een aanpak van agressie en geweld is eveneens opgepakt. 'Volgens planning krijgen vanaf september alle medewerkers, die mogelijkerwijze in hun werk met agressie en geweld te maken kunnen krijgen, een training. Voor hen is, meer dan voorheen, informatie over dit onderwerp beschikbaar en toegankelijk.'

Al met al zegt de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek tevreden te zijn met de rapportage van de inspectie. 'De veiligheidsregio herkende de knelpunten die de inspectie in kaart heeft gebracht, had daar al op geanticipeerd en waar nodig direct verdere actie ondernomen.'

Archieffoto: Studio Kastermans