'Komen veel eenzaamheid tegen, die kan je niet indiceren'

04 june 2015
Aalsmeer

Ze zijn uitsluitend actief in de Hornmeer en in het Dorp. Een van de grootste veranderingen die het team heeft meegemaakt is dat de regie voor zorg nu helemaal bij de cliënt ligt. Het betekent dat alles geregeld moet worden via de portemonnee en de zorgverzekering van elke cliënt.

'Ja, de cliënt bepaalt welke zorg er komt. Wij bepalen helemaal niets al zou je soms willen dat het anders ging', vertelt Anouk Jansen, de planner van het team. 'Kijk, als je ziet dat er bijvoorbeeld maar één keer per twee maanden de wc wordt schoongemaakt en iemand heeft steeds een blaasontsteking dan zou je dat wel anders willen. Maar mensen willen soms helemaal geen huishoudelijke hulp. En ja, dat is toch echt iets anders dan wat wij doen. Wij zijn er voor aankleden, steunkousen, wassen, medicatie een prikje en meer van dat soort handelingen. Wij zijn er echt niet om schoon te maken of om op te passen ook al doen we natuurlijk wel eens een afwasje. Eigenlijk doen we gewoon wat nodig is en dan gaan we weer.'

Een hele administratie

Daarnaast regelt het team allerlei zaken op medisch gebied. 'Als iemand zorg nodig heeft dan kunnen ze ons vanmiddag bellen en dan is er vanavond zorg. Natuurlijk is dat na indicatie. Daar nemen we meestal zo'n uur anderhalf uur voor', legt Anouk uit. Gaandeweg het interview lopen er steeds leden van het team in en uit. Moeiteloos schuiven ze aan bij het gesprek en wordt duidelijker wat zelfsturend betekent. Niemand is de baas en elk lid praat en denkt mee. Zo sluit Marjolein Thuis zich aan met de opmerking dat er tegenwoordig steeds goed gekeken moet worden welke zorgverzekering iemand heeft. Het blijkt een hele administratie waar elk lid van het team met de I-pad weer heel gemakkelijk bij kan. 'Wij kunnen na indicatie best een rolstoel regelen bijvoorbeeld, maar daar zit altijd een kostenplaatje aan. Het is ook net welke zorgverzekering iemand heeft. Dat zoeken we dan uit.' Teamlid Nikki van de Meer die net binnen is gelopen vat het nog even samen. 'Voor elk hulpmiddel, elk materiaal en elke aanpassing moeten we toestemming vragen via de cliënt.'

Zelfsturend en kwaliteit

Een andere grote verandering voor het team is het feit dat er bij Amstelring geen managers meer zijn. Ze vinden het heerlijk om zelf verantwoordelijk te zijn. Trots vertellen de dames dat ze qua productiviteit en kwaliteit goed scoren binnen de 64 teams die bij Amstelring aan wijkzorg doen. Voor de vier aanwezige leden van het team betekent dit dat ze snel zijn, dat er korte lijnen zijn, dat er complimenten worden uitgedeeld, dat de onderlinge communicatie goed verloopt en dat het werk perfect is.

Per dag bezoekt elk lid zo zeven tot acht mensen per ochtend- of avonddienst. Voor elk van die cliënten is een indicatie gesteld op basis waarvan alle handelingen zijn vastgelegd. Zo wordt uitgerekend hoeveel minuten er per cliënt besteed kan en mag worden. 'Die indicatie stellen we gelijk zo breed mogelijk zodat we echt voldoende tijd hebben om naast het aantrekken van die steunkous ook dat praatje te maken. En dat contact is erg leuk, maar ook hard nodig', vertelt Anouk. 'Wij komen veel eenzaamheid tegen en die kun je niet indiceren. Ik denk dat eenzaamheid een groot maatschappelijk probleem is en dan weet ik echt wat ik zeg. Daarom proberen we positiviteit uit te stralen en mensen toch tevreden te stellen.'

Zonder hart gaat het niet

'Je gaat elke dag weer op pad met de gedachte en wat gaan we nu weer aantreffen', reageert de jongste van het stel Lisa Kroon. 'Zo had ik vanmorgen nog een klant die aan me vertelde dat ze steeds maar alleen zit en geen mens ziet. Dat kom je gewoon tegen, maar je gaat gewoon bij iedereen naar binnen met de gedachte dat je goede zorg wilt leveren. Dat moet je in je hebben, dat je het met je hart doet.' Anouk Jansen sluit zich hier helemaal bij aan. 'Dit werk kun je niet goed doen als je het niet leuk vindt. Anders hou je het niet vol. Ik vind het gewoon een kick als het lukt om iemand die onzeker is op de trap, om die toch naar boven te krijgen!'