Fusieplan voor drie basisscholen in Zoeterwoude

28 may 2015
Zoeterwoude

Geen van de drie scholen wordt op dit moment met opheffing bedreigd, maar er worden de laatste jaren minder kinderen geboren in Zoeterwoude. Ans Wilson, directeur van de Westwoud en Klaverweide: 'We moeten rekening houden met de eisen van een moderne school. Dat wordt steeds moeilijker naarmate je kleiner wordt.'

Bij een krimpend aantal leerlingaantal kan de kwaliteit onder druk komen te staan. Dan is er sprake van een omslagpunt, legt Paula van Moorsel uit. Zij is directeur van de Corbulo. 'Ook bij weinig leerlingen blijft een aantal taken hetzelfde. Heb je weinig leerlingen, dan moet je die taken dus met steeds minder mensen doen, omdat je minder geld hebt.'

De scholen willen dit omslagpunt voor zijn en kijken daarom of zij samen één nieuwe school kunnen worden.

De wil om samen te gaan is er, onderzoek moet uitwijzen of het ook mogelijk is. Hiertoe hebben de schoolbesturen SCOL (Westwoud en Klaverweide) en SOPORA (Corbulo) samen met de MR-en een intentieverklaring ondertekend. Voor 1 januari 2016 wordt er een besluit genomen, dat vervolgens aan de gemeente wordt voorgelegd.