Sporen uit steentijd ontdekt in Voorschoten

13 may 2015
Voorschoten

In het centrum van Voorschoten wordt een woon-winkelcomplex met parkeergarage gebouwd door aannemersbedrijf Niersman. Voordat gestart kan worden met de bouw, wordt er archeologisch onderzoek verricht. Uit het vooronderzoek is gebleken dat er twee behoudenswaardige vindplaatsen aanwezig zijn: één uit de middeleeuwen en één uit de steentijd. Deze vindplaatsen worden nu door een archeologisch bureau, met hulp van vrijwilligers van de Archeologische Werkgroep Nederland (AWN), opgegraven.

Tijdens het bezoek zagen de archeologen dat het eerste niveau, de vindplaats uit de middeleeuwen, al bijna geheel is opgegraven. De resten en sporen die hier door de archeologen zijn aangetroffen, zijn al grotendeels gedocumenteerd en verzameld. De sporen en vondsten laten zien dat het terrein al vanaf de elfde eeuw in gebruik was. Tijdens het onderzoek is veel aardewerk uit deze periode aangetroffen. Hiernaast zijn er onder andere ook drie waterputten gevonden, met in één daarvan een complete bijl.

Op dit moment onderzoeken de archeologen de vindplaats uit de steentijd, deze ligt deels onder het middeleeuwse niveau. Ze zijn nu op zoek naar sporen van onder andere vuursteen, de steen die de prehistorische mens gebruikte om werktuigen van te maken. Na het onderzoek worden alle sporen en structuren nader onderzocht om te zien of er een verband kan worden gelegd tussen bijvoorbeeld de verschillende kuilen en (paal)gaten en de daarin aangetroffen vondsten. Mogelijk kan hiermee een nieuw hoofdstuk worden toegevoegd aan de vroegste geschiedenis van Voorschoten.