Primeur voor Nederland: Transitium gestart in Antonius

13 may 2015
Castricum

Het ging Thomas van Kleef, directeur van Stichting Jan XVII en beheerder van monastiek centrum Zeeveld, aan het hart dat er sinds 2011 niets gebeurde met het op een steenworp afstand gelegen voormalige Antonius Kindertehuis. Het pand is eigendom van Parlan, een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp. Van Kleef: "Alle plannen sneuvelden, omdat commercie het uitgangspunt was of er te weinig raakvak bestond met de zorgfunctie die het complex altijd heeft gehad. Grondeigenaar PWN wil dat de nieuwe eigenaar daar een vergelijkbare invulling aan geeft. De erfpachtconstructie blijft gehandhaafd, dus PWN heeft bij de herbestemming een grote vinger in de pap."

Om uit de impasse te komen nam Van Kleef het initiatief om in de leegstaande gebouwen een Transitium te realiseren: "We hebben onze plannen gepresenteerd op een bijeenkomst op 5 maart, waarbij ook Parlan, PWN en wethouder Esther Hollenberg aanwezig waren. Al deze partijen reageerden positief op het plan. Het gaat om een volstrekt unieke en nieuwe vorm van zorgaanbod. In het Transitium wordt ondersteuning en bemoediging geboden bij alle denkbare soorten en vormen van transitieprocessen, inclusief die van leven naar dood. Deze invulling sluit prima aan bij de activiteiten van Zeeveld."

Westvleugel

Stichting Jan XVII vroeg onder andere Ton Borst, de vroegere directeur van AC. Borst Bouw, te helpen de plannen verder uit te werken. Ook hij is erg enthousiast over het project: "Ik heb mijn ogen uit gekeken wat er allemaal mogelijk is op dit gebied. Er is ook een vrouwelijke projectontwikkelaar uit Amsterdam bij betrokken die talloze idee├źn heeft. In feite komen allerlei snippergedachten samen in deze nieuwe bestemming. Het mooie is ook dat er in dit geval andersom gewerkt wordt. Met andere woorden: er wordt niet eerst gekeken of alles haalbaar is, maar we zijn gewoon begonnen met het in gang zetten van een organische ontwikkeling die in een sluitende exploitatie moet uitmonden." Van Kleef vult aan: "Natuurlijk zijn er wel richtlijnen voor het huren van ruimtes bepaald, want de kachel moet straks ook branden. De bestaande of een nieuw op te richten stichting zal ook de nodige geldbronnen moeten aanboren om kostendekkend te kunnen opereren. Winst is echter geen doel op zich."

Vanaf april is de eerste fase van het Transitium gestart met de opening van de 'Bloeiplaats Transitium'. "Dat houdt in dat we de westvleugel van het complex om te beginnen voor een jaar in gebruik hebben gekregen van Parlan om er te gaan experimenteren met onze plannen. Er heeft zich daar een mevrouw gevestigd die beeldende begeleiding verzorgt. Ook trekt er nu een beheerder in", aldus de directeur van Jan XVII.

Suggesties welkom

Alhoewel het plan nog grotendeels vorm moet krijgen, bestaat er wel al een duidelijk beeld van de inhoud. Borst: "We gaan uit van een verzamelgebouw met een vloeroppervlak van 3000 m2, bestaande uit rond de 70 sobere (hotel)kamers, vergader- en workshopruimtes, een vijftiental kantoor- en werkruimtes voor derden werkzaam op relevante aandachtsgebieden als rouwverwerking, een zevental zelfstandige stiltestudio's en vijf dienstappartementen alsmede een ondersteunende horecavoorziening. Daarnaast komt er een hospicefunctie in en een respijt- of uitrusthuis voor mantelzorgers."

Voorlopig hebben de initiatiefnemers dus nog hun handen vol aan de invulling van dit unieke project, waarvan Thomas van Kleef tot slot zegt: "Het zou fantastisch zijn als we op die manier kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een samenhangende visie voor de gehele driehoek Huize Koningsbosch, Aloysius, Antonius en ZeeVeld in Bakkum. Gelukkig staan we er niet alleen voor en denken diverse ge├»nteresseerden uit het hele land met ons mee. Ik hoop echter van harte dat de berichtgeving in deze krant ook veel inwoners en ondernemers uit Castricum en omgeving zal prikkelen om suggesties bij ons in te dienen. Voor meer informatie verwijs ik naar onze site jan17.nl/transitium. Belangstellenden kunnen ook contact met mij opnemen via email: [email protected]." (tekst Hans Boot)