Vraag het de burgemeester: Ringdijk

06 may 2015

Burgemeester Theo Weterings: 'Denkend aan Haarlemmermeer zie ik ……; de Ringdijk. Deze dijk is het begin en het eind van onze polder. En ook van onze gemeente. Zonder dijk immers geen polder. De dijk is bijna onze slotgracht. Als we de brug op zouden halen dan zou Schiphol over land niet meer bereikbaar zijn.

Het zijn onze kernen en dubbeldorpen die de Ringvaart levendig maken en een prachtig afwisselend landschap laten zien. De verbeelding van het Hollandse landschap, net als in dat beroemde gedicht van Marsman. Er zijn niet alleen parels aan de westzijde, maar langs de hele Ringvaart.

Het karakter van ons polderland is dat we uitgestrekte vergezichten hebben en stedelijke skylines. Het water en de dijk geven een uniek karakter aan onze gemeente.

Culinaire streekproducten, sport, cultuur en recreatie, het gebied kent veel geweldige eigenschappen. Op de fiets valt me dat elke keer weer op hoe mooi de Ringdijk is. Er liggen kansen voor toerisme en watersport.

Bijzondere plekken voor een picknick of zwemmen in de Ringvaart of zomaar even een ommetje in een van de dorpen. En na 8 jaar burgemeester hier ken ik ook de verhalen van de dijk en de bewoners.

Die verhalen verdienen de aandacht. Zij geven onze gemeente identiteit. De Ringdijk en Ringvaart zijn van en voor de inwoners van Haarlemmermeer. Het is de buitenruimte, het land en het water, het is hun landschap en hun vergezicht.

Ik zie, als burgemeester ook de uitdagingen waar we met elkaar voor staan: verkeer, leefbaarheid, veiligheid en samenleven. De dorpen hebben te maken met een heel eigen dynamiek zo langs het water en met heel verschillende omstandigheden.

De gemeente gaat daarom met dorpsraden en inwoners aan de slag. De komende periode wordt gewerkt aan een actieplan, onder leiding van wethouder Ruimtelijke Ordening Adam Elzakalai.

Een actieplan over wat we samen kunnen aanpakken om de dijken nog meer te versterken. Figuurlijk dan. Veel weten we al en over andere dingen gaan we nog met de dorpsraden en inwoners in gesprek. En vooral ook doen.'