Inwoner mist begrafenis buurman door misverstand

28 april 2015
Castricum

De inwoner woonde in het verleden bijna twintig jaar lang naast de overledene. Bij toeval hoorde hij dat zijn oud-buurman op vrijdag was overleden. "Ik was bij het voetballen aan het kijken en werd daar gecondoleerd." vertelt de inwoner.

"Ik heb maandag contact gezocht met de gemeente. Omdat deze man geen nabestaanden heeft - er was allang geen contact meer met de familie - moest de gemeente namelijk de begrafenis regelen. Maar op het gemeentehuis werd gezegd: we mogen geen mededelingen doen. Het had te maken met de APV en de privacy. Ik werd doorverwezen naar de uitvaartonderneming, maar die mocht ook geen mededelingen doen. 'U kunt een bloem neerleggen bij het hok naast het gebouw op de begraafplaats', werd er gezegd. Maar dan moet je toch op zijn minst weten wanneer de begrafenis plaatsvindt, anders is zo'n bloemstuk allang verwelkt. Bovendien ging het mij daar niet om, ik wilde de laatste eer bewijzen op het moment dat de kist de grond in ging. Het ging mij ook niet om een receptie of iets dergelijks, ik wilde geen koffie en cake. Ik wilde er gewoon even bij zijn.'

Op zijn vraag hoe hij er in hemelsnaam achter zou kunnen komen, wanneer de plechtigheid zou zijn, werd geantwoord 'er komt vanzelf een mededeling in de krant, bij de burgerlijke stand'. 'Maar dan is zo'n man allang begraven. Uiteindelijk hoorde ik dat drie andere dames die zich ook om hem bekommerden, op maandag, tien dagen na het overlijden, te horen kregen dat hij die ochtend begraven was."

Suggesties
De gemeente laat bij monde van woordvoerster Marjolein Heidema weten het te betreuren dat er kennelijk iets is misgegaan in de communicatie. "Soms is er geen familie of is er niemand die de uitvaart op zich wil nemen. In zo'n geval regelt de gemeente de uitvaart, maar dan gaat het om wat genoemd wordt een 'technische uitvaart'. Dat betekent dat er verder geen ceremonie, sprekers of andere dingen georganiseerd worden. Iemand wordt respectvol begraven in het bijzijn van medewerkers van de gemeente. De gemeente komt daarmee haar verplichtingen na in het kader van de Wet op de Lijkbezorging. Bij zo'n uitvaart zijn er dus ook geen uitnodigingen of advertenties. Verder is het wel zo dat de begraafplaats openbaar is en wie dat wil, bij zo'n uitvaart aanwezig kan zijn. Mogelijk is er iets niet goed gegaan in de communicatie hierover. Inmiddels hebben we met deze meneer een gesprek gehad en dat was open en constructief. Er zijn over en weer suggesties gedaan om te voorkomen dat zoiets in de toekomst weer gebeurt."