Hilversumse Tankgracht herinnering aan periode om nooit meer mee te maken

23 april 2015
Hilversum

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bevond het hoofdkwartier van de Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden zich in Hilversum. Om de bevelhebber en zijn staf tegen een mogelijke geallieerde aanval te beschermen legde de Wehrmacht in 1944 rond Hilversum een tankgracht aan. Spoedig na de oorlog liet de gemeente Hilversum de verdedigingslinie dichtgooien. Daarom is daarvan thans vrijwel niets meer over.

Om de herinnering aan de tankgracht levend te houden plaatst de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk in samenwerking met het Goois Natuurreservaat een drietal informatieborden op plekken waar de tankgracht destijds liep. Dit bord is daar één van. Het project is een initiatief van Pinetum-lid Pieter Hoogenraad.

Het paneel werd onthuld door de Hilversumse wethouder Wimar Jaeger. Hij gaf daarbij aan dat dit paneel niet alleen vanuit historisch oogpunt moet worden bezien, maar ook als herinnering aan een periode die we nooit meer willen meemaken. Vrijheid is niet vanzelfsprekend.

In het verlengde hiervan zei directeur-rentmeester Bert Van der Moolen van het Goois Natuurreservaat dat het 2800 hectare tellende natuurreservaat niet alleen uit flora en fauna bestaat, maar ook sporen, gebeurtenissen laat zien die met menselijke invloeden te maken hebben. Zo noemde hij het zichtbaar maken van Werk I in het natuurgebied Gijzenveen en een informatiepaneel dat nog niet zo lang geleden is geplaatst bij het voormalige 'Kamp Almere' waar Molukkers jarenlang gehuisvest waren. Het zichtbaar maken van de geschiedenis in het Goois Natuurreservaat wordt van harte ondersteund.