Hilversum wil samenwerken met iedere gemeente die maar wil

15 april 2015
Hilversum

Dat staat in de schriftelijke reactie van het Hilversumse college van burgemeester en wethouders (B&W) aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over de bestuurlijke ontwikkeling Gooi en Vechtstreek. De brief moet overigens nog wel door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

'Wij staan open voor versterkte samenwerking met elke gemeente die dat wil', melden B&W. Die samenwerking is er al op veel terreinen met Wijdemeren, terwijl er ook al contact is of gaat komen met de BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren). Voorbeeld van wederzijdse regionale steun zijn de plannen voor een crematorium op 'de Molshoop', bij de A27. Als Laren die plannen doorzet, stopt Hilversum de plannen voor een crematorium op Crailo.

Daarnaast melden B&W in de dinsdag verstuurde brief dat Hilversum op eigen kosten ambtelijke capaciteit en uitvoeringsgeld aan de regio ter beschikking stel om de economische belangen van Gooi en Vechtstreek naar buiten (tot aan Brussel toe) beter te behartigen. Hilversum hoopt dat andere gemeenten dit voorbeeld volgen. 'Uit onze opvatting volgt dat wij aan elke herindeling zullen meewerken die aan het realiseren daarvan bijdraagt', aldus B&W. 'Dat betekent dat als Wijdemeren een herindeling zou wensen vanuit de gedachte dat de dan te vormen fusiegemeente uiteindelijk zal doorgroeien naar een grotere schaal binnen Gooi en Vechtstreek, wij daaraan zullen meewerken. Mochten een of wellicht meer andere gemeenten zich daar dan bij willen aansluiten, dan zullen wij dat met enthousiasme tegemoet treden.'

Ook zet Hilversum zich actief in om het gesprek met Weesp op de juiste toon te voeren en ook deze gemeenten alsnog tot een aansluiting met deze regio te verleiden. 'De toekomst van Weesp kan wat Hilversum betreft ook buiten de regio Gooi en Vechtstreek liggen. Dit vraagt nog om een gedegen afweging, allereerst echter op basis van de opvattingen hierover van Weesp zelf.'

Remkes

Woensdag krijgt Hilversum bezoek van de Commissaris van de Koning van Noord-Holland Johan Remkes (foto). De regionale samenwerking is een belangrijk punt van gesprek. Remkes kan vanaf de raadhuistoren zien om welk gebied het gaat. Burgemeester Pieter Broertjes: 'Dan kan hij daar even roken en het gebied overzien waarover Hilversum ooit de scepter zal zwaaien.'