Info avonden over bruinkoolwinning Garzweiler

02 april 2015
Roermond

Door Peter Loomans

Net over de Limburgse grens liggen 4 grote bruinkoolmijnen. Dagelijks worden hier enorme hoeveelheden bruinkool gewonnen (alleen al in de Garzweiler mijn 600.000 m3 per dag) die daarna verbrand worden in de elektriciteitscentrales van RWE (het moederbedrijf van Essent). De gevolgen hiervan beperken zich niet tot de directe omgeving, maar ook hier in Limburg zien we een daling van het grondwater en hebben we de meest vieze lucht van Europa. 

Omdat op dit moment de deelstaat regering van Noordrijn-Westfalen aan het onderhandelen is over de toekomst van de Garzweiler mijn, waar RWE tot 2045 door wil gaan met de winning van bruinkool, is dit voor ons burgers HET moment om in actie te komen. Hiervoor worden in de komende maanden meerdere acties gepland, waarvan als eerste de vorming van een menselijke keten op zaterdag 25 april. Nederlandse deelnemers zijn hierbij meer dan welkom. 
Om een en ander toe te lichten zijn er twee infoavonden gepland. Spreker op deze info-avonden is een van de organisatoren van de menselijke keten. Zij is al een aantal jaren betrokken bij de protesten tegen de bruinkoolwinning door het organiseren van klimaat-kampen en door directe acties tegen kolentreinen en de kolenwinning 
De info avonden vinden plaats op: - dinsdag 14 april in Roermond in de Montessori basisschool, Achilleslaan 4, aanvang 20 uur. - woensdag 15 april in Maastricht in het gebouw van het Landbouwbelang aan de Maasmolendijk, aanvang 20 uur (parkeren aan de achterzijde van het gebouw, Biesenwal 3) 
De avonden zijn gratis toegankelijk (een donatie wordt gewaardeerd). Aanmelding vooraf wordt aanbevolen en kan via dit formulier
Wilt u ook meedoen aan het protest tegen de bruinkoolwinning? Transitie Roermond maakt het u gemakkelijk door een busreis te organiseren van station Roermond naar de Garzweiler en Hambach mijnen (vertrek: ca 10.40 uur; retour n overleg rond 18 of uiterlijk 21 uur) met op het programma: deelname aan de menselijke keten, bezoek uitzichtpunt in de mijn, bezoek omgeving Hambach (dorp en het bezette bos) en bezoek van het festival bij Garzweiler. Kosten: € 20 per persoon. Inschrijven via [email protected] of rechtstreeks met dit formulier.
Kijk hier voor eerdere berichtgeving.