Veranderingen rond Schiphol

01 april 2015
Zwanenburg

Voorafgaand aan deze informatiebijeenkomst houdt de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze begint deze keer om 19.30 uur.

De ontwikkelingen rondom Schiphol hebben al jaren de gemoederen bezig gehouden. In de loop der tijd zijn er allerlei overlegstructuren geweest. De afgelopen jaren is de discussie over Schiphol voornamelijk gevoerd aan de zogenoemde Alderstafel en in de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). Sinds kort zijn deze organen opgeheven en opgegaan in de Omgevingsraad Schiphol, de ORS. De belangen van de inwoners worden daarin behartigd door clustervertegenwoordigers. Twee clustervertegenwoordigers zijn bekenden in Zwanenburg: Kees van Ojik en Eef Haverkort.

De heren Van Ojik en Haverkort zullen tijdens de informatiebijeenkomst vertellen waarover in de ORS wordt gepraat en wat de betekenis daarvan is voor de inwoners van Zwanenburg en Halfweg. Tevens is er volop gelegenheid om vragen met betrekking tot de ontwikkelingen rondom Schiphol te stellen. Alle inwoners van Zwanenburg en Halfweg zijn welkom bij de bijeenkomst.

Aanmelding is noodzakelijk in verband met de grootte van de zaal in de Olm. Dan kan tot uiterlijk 28 april via [email protected] onder vermelding van naam en het aantal personen. Een briefje in de postbus in de hal van de Olm kan ook.