Stichting Karel zet ouderen uit Zuid in het zonnetje

26 march 2015

'November 2011 overleed mijn vader. Hoewel hij lang ziek was, wilde hij tot het laatste moment mijn stoere, krachtige vader zijn. Pas achteraf beseften wij, mijn zusje en ik, dat hij de laatste jaren erg eenzaam moet zijn geweest. Hij wilde zijn dochters niet met zijn ziekte belasten. Nu ik ouderen in de Pijp bezoek, merk ik dat het iets van deze generatie is: zij willen hun kinderen -drukke dertigers en veertigers met jonge kinderen- zo min mogelijk om hulp vragen. Achteraf heb ik daar verdriet van. Willen we niet allemaal op een prettige manier oud worden, met onze dierbaren om ons heen? Mijn zusje en ik besloten hiermee iets te doen. Eind 2013 richtten we stichting Karel op. Op de dag van de ouderen en van Sint Franciscus, naamgenoot van onze vader, Frans Bonink, wiens koosnaam Karel was.'

Karel wil ouderen helpen om leuker, langer te leven. Dit doen zij door het organiseren van kleinschalige projecten en activiteiten op het gebied van cultuur, vrije tijd, bewegen en ontmoeten. 'Vooral het ontmoeten staat hoog op de lijst. Meer contact met de kinderen, familie en mensen van alle leeftijden. Zodat men minder alleen is en minder op zichzelf teruggeworpen.'

Karel laat ouderen elkaar inspireren met positieve verhalen. 'Zo zijn elf zelfstandige ouderen uit Zuid met hulp van Karel hun leven aan het fotograferen. Annie (100 jaar) en Annie (75 jaar) stonden in november met een oproep in de Stadsdeelkrant en dat leverde leuke aanmeldingen op. Eén van hen was Henk, die nu elke dag met zijn scootmobiel op pad gaat om foto's te maken. Het fotograferen geeft hem rust, zegt hij. Hij legt vooral vogels en voorbijgangers vast. Samen geven de foto's een mooi en divers kijkje in het leven van ouderen in Zuid. Twee studenten van de fotoacademie gaan de deelnemers begeleiden. In februari komen we samen. Dan tonen we de eerste foto's op een beamer en wisselen we onderling ervaringen uit. Ze staan dan ook op onze website.'

Een ander project is 'een halve eeuw in Amsterdam': 'We fotograferen en interviewen ouderen die een halve eeuw of langer in hun huis wonen. Jos Gadet, hoofd planoloog bij de gemeente Amsterdam analyseert de foto's en interviews en plaatst ze in de veranderende tijd. Als u mensen kent die vijftig jaar of meer op hetzelfde adres in Zuid wonen, mail me! Hoe dan ook zijn ideeën en inspirerende verhalen over het leven van ouderen in Zuid altijd welkom.'

Met de Stichting To Be Worldwide was Stichting Karel betrokken bij een project in Ghana, waarbij kleinkinderen hun grootouders interviewden en fotografeerden over hun leven toen en nu. Ditzelfde gaan kleinkinderen en grootouders nu ook in Amsterdam doen. De verhalen en portretten worden uiteindelijk gebundeld. 'Door de uitwisseling tussen jongeren en ouderen ontstaat verbintenis. Ouderen voelen zich minder alleen en jongeren worden zich bewust van de rol van hun grootouders in hun leven. De bundel maakt het belang van ouderen zichtbaar in de samenleving en van de waarde van familie in ons leven.'

Karel werkt samen met de Stichting Stadstoneel. 'In april en mei 2015 organiseert stichting Stadstoneel de voorstelling 'Hangouderen', gespeeld door ouderen uit de wijk over ouder worden anno nu.' En zo heeft Stichting Karel nog veel meer noten op haar zang. 'Ook nieuwe projecten voor de komende jaren zullen in het teken staan van bewegen en ontmoeten.'

www.stichtingkarel.nl

Oproep: Ouderen uit de Pijp gezocht die hun leven willen fotograferen

Bent u 65 jaar of ouder en vindt u het leuk om uw leven in de Pijp te fotograferen onder begeleiding van Caro Bonink, professioneel fotograaf en twee fotografie-studenten? U krijgt fotografieles, tips en begeleiding en kunt, indien nodig, een camera lenen. We werken samen aan een mooie expositie en een boek. U kunt zich opgeven voor 15 april 2014 via carobonink@gmail.com of 06 43013410.