Door poortjes station Weesp met chipkaart en passagepas

23 march 2015
Weesp

Mansveld deed de mededeling in verband met extra maatregelen tegen agressie in treinen en op NS-stations. In Weesp wordt al sinds jaar en dag geprotesteerd tegen de voorgenomen sluiting. De Vechtstad hoort bij de gemeenten die de poortjes liever openhouden omdat de stationstunnel een belangrijke route vormt naar de binnenstad. Auto's en fietsers kunnen door de Bouhuystunnel, maar voor voetgangers is dat een omweg. Met de bouw in Leeuwenveld, begint het spoor steeds meer een barrière te worden. Op 22 april gaan de poortjes dicht.

Toch gaat Weesp geen respijt vragen bij de staatssecretaris, want er is een 'maatwerk oplossing' gevonden voor de mensen die de tunnel gebruiken als interwijkverbinding, zo laat een gemeentewoordvoerster weten. 'De afgelopen maanden is er intensief contact geweest met de NS over de poortjes. Mensen hoeven niet per se in bezit te zijn van een opgewaardeerde OV-chipknip om door de tunnel te gaan. Ze kunnen gebruik maken van een passagepas. De gemeente is blij met deze oplossing.'